Gebedspunten Voorbidders voor Israël, vrijdag 14 februari

1. Lofprijs
De profetische lezing deze Sabbat eindigt met Jesaja 9:6-7. We gebruikten dat om de Heer te prijzen in de wetenschap dat Hij nog steeds regeert.
Want een Kind zal ons geboren worden, een Zoon zal ons gegeven worden, en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten, en men zal Hem noemen Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jes. 9:6-7
• We brachten Hem lofprijs omdat de regering op Zijn schouders rust.
• Uw troon is in de hemel gevestigd en Uw koninkrijk heerst over alles! (Ps. 103:10).

2. Verkiezingen
De Israëlische landelijke verkiezingen zullen op 2 maart worden gehouden. Toch laten alle peilingen zien dat we gewoon weer dezelfde resultaten zullen krijgen: de rechtervleugel krijgt meer zetels maar niet genoeg om een regering te vormen. Klaarblijkelijk heeft de verkiezingscommissie al een datum voor een vierde verkiezing vastgesteld.
• Heer, wees dit volk genadig en laat een regering ontstaan die meer overeenkomt met Uw wil dan ooit eerder in Israëls moderne geschiedenis (Jes. 46:13).
• Dank U dat de regering uiteindelijk op Uw schouders rust (Jes. 9:6-7).

4. Regering
Israël heeft nu al bijna een jaar een overgangsregering. Hoewel we heel dankbaar zijn dat gedurende deze tijd Bibi Netanyahu de premier was, wordt toch alles wat hij doet gekleurd door de media en de oppositie alsof het voor zijn eigen politieke winst zou zijn. Toch is dit de regering die God heeft toegelaten momenteel over Israël te regeren.
• We zegenen U ervoor dat de overgangsregering zo goed met de bedreigingen van de veiligheid heeft kunnen omgaan (Ri. 6:12-16).
• Ga door met hen vrij te zetten om Israëls vijanden aan te pakken ongeacht de politieke kosten.
• We danken U voor de huidige minister van Defensie, Naftali Bennett (Dan. 2:21).
• Ga door met hem toe te laten beslissingen te nemen die nodig zijn ongeacht enige persoonlijke politieke kosten.

Voor de volledige Gebedsbrief zie www.ifi.org.il.

Wees de eerste die reageert op "Gebedspunten Voorbidders voor Israël, vrijdag 14 februari"

Geef een reactie