Geschiedenis moeizaam samenleven

Foto: Levi Zoutendijk

De geschiedenis van de Staat Israël is bewogen, maar wie kent het juiste verhaal? Berichtgeving is niet altijd compleet en vaak niet zonder vooringenomenheid. Hadassa Hirschfeld zoomt met haar boek ‘Kernpunten van het Israëlisch-Palestijns conflict’ vooral in op dat deel van die geschiedenis. Hoe heeft ze dat gedaan?

Deze recensie is eerder verschenen in Israël Aktueel, een periodiek van Christenen voor Israël.

Boekanalyse
De geschiedenis van de Staat Israël is voor velen ingewikkeld en emotioneel beladen. Soms is feit en mening moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dit boek wil een handzaam en helder overzicht van het conflict met de Palestijnen geven.

Korte hoofdstukken geven inzicht in de oorsprong van tegenstellingen, de strijd, de (vredes)verdragen en de geschilpunten. Hirschfeld (afgestudeerd op Geschiedenis) was 20 jaar directrice van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). In 11 hoofdstukken wordt chronologisch het conflict beschreven.

De meeste aandacht gaat naar de zes belangrijkste obstakels voor vrede en het vredesproces van 1991-2019. Rode draad is het conflict tussen het zelfstandige Joodse streven om naar ‘Zion’ (het beloofde Land) te trekken en de zelfverdediging van de Arabische inwoners van dat gebied. Enkele landkaartjes bij de tekst geven verduidelijking. Achter in het boek is een chronologisch overzicht gegeven van 1882-2019. Ook is er een lijst met geraadpleegde literatuur en websites opgenomen.

Het begrip ‘Palestijn’
Hirschfeld gaat in een apart hoofdstuk in op dit begrip. Pas na de verdrijving van de Turken door de Britten werd er een mandaatgebied gecreëerd dat de Engelse naam ‘Palestine’ kreeg. Daarvoor beschouwde de inwoners van dat gebied zich als burgers van zuid-Syrië. Alle inwoners (Arabieren, Joden en anderen) werden toen Palestijnen genoemd. Toen in 1948 de Staat Israël werd gevestigd en deze in staat bleek zichzelf te handhaven begon een nieuwe betekenis van het begrip Palestijn te ontwikkelen onder de Arabische inwoners.

In 1964 werd de terreurorganisatie PLO (Palestinian Liberation Organisation) opgericht, die op gewelddadige wijze het gebied in diens vroegere staat wilde terugbrengen. Maar dat betekende wel dat alle Joden eruit moesten verdwijnen. De PLO was in principe een seculier. Hirschfeld vindt het opmerkelijk dat de PLO internationaal geen afwijzing, maar juist erkenning kreeg. Ze beschrijft hoe de PLO zich ontwikkelde tot de huidige PA (Palestijnse Autoriteit).

Eind jaren 80 begonnen jongeren in Gaza een straatopstand tegen de Israëlische militairen en politie, die kort daarna in allerlei plaatsen en steden uitbrak. Dit werd later de Intifada werd genoemd. In die tijd werd in Gaza ook de Soennitisch Islamitische terreurorganisatie Hamas actief en binnen twee decennia werd het daar de leidende partij. Het begon met raketbeschietingen op Israël. Ze beschrijft de achtergrond van Hamas.

Evaluatie
Dit is een goed leesbaar en belangrijk boek dat op neutrale wijze enigszins helder inzicht geeft in het Israëlisch-Palestijns conflict tot op vandaag. Enigszins helder, omdat zaken worden herhaald, jaartallen soms onduidelijk zijn of herhaaldelijk wordt vooruitgelopen op zaken die in een ander hoofdstuk worden uitgediept. Helaas heeft dit boek geen zoekregister. Dit boek is een aanrader.


Hirschfeld, H., Kernpunten van het Israëlisch-Palestijns conflict. 2019, Aspekt, Soesterberg, CIDI-Informatiereeks, 233 pagina’s, € 18,95, ISBN: 9789463385831.

Wees de eerste die reageert op "Geschiedenis moeizaam samenleven"

Geef een reactie