Handboek Moslimzending

Islamieten zijn niet populair, maar niet langer te negeren. Steeds vaker leven ze in onze directe omgeving. Dat dringt steeds meer de vraag op of hun Gods heil onthouden mag worden. William J. Saals boek ‘Moslims en het Evangelie’ is een handreiking tot moslimzending. Hoe is dat gedaan?

Boekanalyse
Saal (†1997) is oud-directeur van de Arabische Wereldzending (inmiddels samengegaan met Pioneers) in de Verenigde Staten van Amerika. Zijn boek. Saal is hoofdauteur van dit boek, dat dus eerst in het Engels verscheen. Er zouden ook bijdragen van anderen in staan (alleen wie dat zijn en wat ze geschreven hebben wordt niet vermeld). Het gerecenseerde Nederlandstalige boek is een herdruk.

Sinds dit boek – wat het eerste boek over moslimzending zou zijn – is veel meer kennis erover opgedaan en zijn valkuilen verder uitgewerkt. Dit boek is geen handleiding voor alle facetten van de islam of de beste manier voor moslimzending.

Dit is een informatief en praktisch handboek over de islamitische mens- en wereldbeschouwing en over hoe moslims bereikt kunnen worden met het Evangelie. Hoofdvraag is hoe het Evangelie aan moslims verkondigd kan worden. Omdat gebleken is dat de zendeling ook grondig verstand moet hebben van het eigen geloof, gaat dit boek ook in op traditioneel christelijke geloofszaken.

Na een Inleiding wordt het onderwerp in 18 hoofdstukken beschreven verdeeld over drie delen: 1. Uitdaging van de islam (H1-6); 2. Het antwoord van het christendom (H7-13); 3. Hoe bereiken wij moslims met het Evangelie? Elk hoofdstuk sluit af met de recap ‘Ter overweging’.

De langste hoofdstukken gaan over de Bijbel en moslimbezwaren en over contextualisatie in een Arabische moslimomgeving. In voetteksten wordt diepte-informatie gegeven. Een bronnenlijst en literatuurlijst (veelal oude boeken) op onderwerp is bijgevoegd. In vier bijlagen wordt dieper ingegaan op zaken. Bijbelcitaten komen uit de Nederlandse Bijbelgenootschapvertaling (NBG ’51) tenzij anders vermeld.

Juiste houding
Er is veel wederzijdse weerstand voor moslimzending. Er zijn ook veel vooroordelen voor elkaar, maar veelal gebaseerd op misverstanden. Saal roept echter op om de naaste lief te hebben en moslimzending te zien als uitdaging.

Hij wijst erop dat moslims heel divers zijn, maar meestal niet erg onderlegd over hun eigen godsdienst (vaak volksislam). Islam is vooral een groepsgebeuren. Daarom is zending ook erg persoonsafhankelijk.

Evaluatie
Dit is een nuttig en behulpzaam boek voor moslimzending. Het leert de islam en diens godsdienstige systeem in algemene zin kennen. Er wordt gewezen op de verschillen met Bijbels geloven en overeenkomsten. Zo zou de islam (godsdienstige) daden benadrukken in plaats van geloven. Ook komen belangrijke valkuilen aan bod, bijvoorbeeld in omgangsvormen of houding, en aanvankelijk te mijden onderwerpen.

Saals insteek is niet voor elke zendeling evident. Bij effectieve zending staan beiden partijen op gelijk niveau, waarbij de christelijke zendeling de Bijbelse boodschap voorstelt als uitnodiging. Saal trekt echter de Arabische cultuur voor.

Over Saal en de auteurs ontbreekt de personalia en ook is er geen zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.


Saal, W.J., Moslims en het Evangelie. 2022, Maatkamp, Zelhem, 220 pagina’s, € 18,95, ISBN: 9789491706929.

Wees de eerste die reageert op "Handboek Moslimzending"

Geef een reactie