De Heere Jezus komt terug in Jeruzalem!

Foto: Levi Zoutendijk

In sommige christelijke kringen wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen het land Israel en het volk Israel. Als het dan gaat over de wederkomst van de Heere Jezus, wordt gezegd: Zijn terugkeer zal niet naar het land Israel zijn, maar naar het volk Israel of naar de Kerk.

De Bijbel zegt dat Hij zal komen als Zijn volk tot Hem zal roepen, zoals ook Mozes het volk redde toen het in Egypte riep om verlossing. De dieper liggende gedachte hierachter is dat de wederkomst net zo goed ergens anders kan plaatsvinden dan in Jeruzalem.

Vanuit de Bijbel is duidelijk dat de Heere Jezus zal wederkomen, wanneer Zijn volk tot Hem roept. Zacharia 12:10 zegt dat de inwoners van Jeruzalem Hem zullen aanschouwen Die ze hebben doorstoken en dat ze rouw over Hem zullen bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. Waaraan Zacharia 14:4 toevoegt: ‘Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.’

Openbaring 1:7 zegt: ‘Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven.’
Waar dit laatste vers zegt dat ‘alle stammen van de aarde’ rouw over Hem zullen bedrijven, mag je ook lezen: ‘…alle stammen van het land’, het land Israel. Dat komt dan overeen met Zacharia 12:10.
Uit deze verzen blijkt dat de roep, de kreet van rouw van het volk van Israel, direct zal voorafgaan en zal samenvallen met de wederkomst van de Heere Jezus.

In Mattheus 23:39 lezen we de woorden van de Heere Jezus: ‘Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.’
De woorden ‘…gezegend is Hij Die komt’ hebben ook de betekenis: ‘…Degene verwelkomen Die komt…’ Wanneer de Heere Jezus terugkomt, is Zijn volk, het volk Israel, gereed om Hem te verwelkomen.

Op de Olijfberg vindt de wederkomst plaats, of we dat nu leuk vinden of niet. De plaatsbepaling in Zacharia 14 is overduidelijk. Er is maar één Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt. Het is dezelfde plaats waar vandaan de Heere Jezus naar de hemel is gegaan. Op diezelfde plaats zal Hij terugkomen. Dat zeiden de engelen ook al tegen de verbaasde discipelen, die Hem na stonden te staren na Zijn hemelvaart (Handelingen 1:11).

Het volk Israel is richting de wederkomst van de Heere Jezus het meest belangrijke volk op aarde. Niet omdat dit volk beter is of aardiger dan welk ander volk, maar omdat dit volk een profetische rol heeft in de laatste gebeurtenissen in de aanloop naar Zijn komst. God koos Zelf dit volk uit als Zijn volk.
De christenen uit de heidenvolken mogen bij hen betrokken zijn, voor hen bidden, achter hen staan, hen steunen, troosten, bemoedigen en één zijn met de gelovigen uit de Joden.

Niet alleen het Joodse volk, maar ook wij mogen vol verwachting uitzien naar de komst van de Heere Jezus, wie weet hoe spoedig al. ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ja, kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:17 en 21).

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

 

1 reactieop"De Heere Jezus komt terug in Jeruzalem!"

  1. Amen kom Heer Jezus kom.

Geef een reactie