Hoe reageren joden en christenen op antisemitisme en vervolging?

Rabbijn Yitzchak Schochet uit Londen opent de conferentie.

Het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) organiseert 7 juni een interreligieuze conferentie met als titel ‘Meten met twee Maten?’ Wordt antisemitisme anders benaderd dan christenvervolging?

Tijdens de conferentie in de Bankrassjoel in Amstelveen staan antisemitisme en christenvervolging centraal, aldus het joods-christelijke dialoogorgaan.

Rabbijn Yitzchak Schochet uit Londen opent de conferentie in het Engels met een lezing ‘Love thy neighbour. A critical look at 21st century racism – its causes, its effects and our collective response’. Volgens het Britse nieuwsblad The Jewish Chronicle is Schochet “een van de meest dynamische orthodoxe rabbijnen van het Verenigd Koninkrijk, die zijn synagoge heeft om weten te toveren in een actieve bron van religieus leven en sociaal-maatschappelijke activiteiten”.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs en Jurjen ten Brinke, voorganger in de multiculturele kerk Hoop voor Noord te Amsterdam, hebben het over hun persoonlijke beleving van antisemitisme dan wel christenvervolging. Welke emoties maken hun verhalen los en hoe reageren Joden en christenen daarop?

Joden zijn geen heidenen, maar gesprekspartner

OJEC – het dialoogplatform voor Joden en christenen – wil op grond van de gedeelde waarden een actieve rol spelen bij het signaleren en de aanpak van maatschappelijke problemen en onwenselijke ontwikkelingen. De stichting ziet zichzelf als ‘klokkenluider’. Ook moslims en andere minderheden zijn bij het in 1981 opgerichte platform betrokken.

Volgens oprichter en predikant Simon Schoon zijn christenen “nadere familie” van het Joodse volk. Schoon ziet sinds de jaren tachtig vooruitgang in de dialoog. “Vroeger vond de discussie nauwelijks plaats: iedereen kroop in zijn eigen burcht. De dialoog tussen christenen en joden was vooral uit zendingsoogpunt van de kerk. De meeste kerken zien nu gelukkig in dat joden delen in Gods verkiezing, en dat je hen niet kan benaderen alsof het “heidenen” zijn. Ze hebben elkaar meer als gesprekspartner ontdekt”, zei hij vorig jaar in de aanloop naar een conferentie over het effect van terrorisme op religieuze verhoudingen.

3 Reactiesop"Hoe reageren joden en christenen op antisemitisme en vervolging?"

  1. Antisemitisme komt van de naam Sem, mensen die anti-Sem zijn. Sem in het Hebreeuws Sjemoeêl, “de naam is God”.
    Antisemieten zijn dus mensen die een hekel aan de Naam van God hebben!
    De Heer Jezus Christus is de Naam van God. Wie Hem afwijst is de werkelijke antisemiet, want: ‘de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.’ (Act.4:12)

  2. Het heil is aan de Joden gegeven, Jezus is in de eerste plaats voor de Joden gekomen. Niet de Joden mogen delen in Gods verkiezing, christenen mogen delen in Gods verkiezing. Laten we wèl onze plaats kennen, ACHTERAAN!!!! En nee, ik ben geen jood, maar heb gezien de houding van christenen naar Joden, Gods volk, ook steeds meer moeite om me christen te noemen. Mensen, LEES je Bijbel!!!

  3. Onvoorstelbaar, dit bericht, de joden ‘heidenen’ noemen, wij christenen worden in de Bijbel heidenen genoemd. Dit getuigt van een ongekende hoogmoed en gebrek aan kennis van GodsWoord

Geef een reactie