Rabbijn boos over christelijke zendingsdrang

Rabbijn Lody van de Kamp uit forse kritiek op christenen. Beeld: Peace de Resistance

De orthodox-joodse rabbijn Lody van de Kamp uit forse kritiek op christelijke organisaties die zich inzetten voor de alijah, terugkeer, van Joden naar Israël. Stichtingen als Christenen voor Israël blazen de wereldwijde ‘exodus’ op en doen aan verkapte evangelisatie onder Joden, meent Van de Kamp.

“Het doen alsof er een wereldwijde exodus op gang is gekomen om zo de christelijke versie van de komst van de Messias zichtbaar te maken is een valse voorstelling van zaken”, schrijft de rabbijn in een opinie-artikel woensdag in het Nederlands Dagblad. Van de Kamp haakt daarbij in op de documentaire Breng de Joden thuis, over het werk van Christenen voor Israël. Die film, recent geleden uitgezonden op de publieke omroep, maakte veel los.
 Christenen zijn te enthousiast

Berichten als ‘honderdduizenden Joden vertrekken uit de Oekraïne’, een ‘uittocht uit de Arabische Landen’ en de ‘tien verdwenen stammen’ die terugkeren uit Ethiopië, China en India zijn overtrokken, vindt de rabbijn. “De waarheid is echter dat Joodse gemeenschappen in beweging zijn, zoals deze altijd in beweging zijn geweest. Onder druk van economische beperkingen, vervolgingen en nu de dreiging van terrorisme zijn de bewegingen de ene keer heftiger dan de andere keer. Maar die bewegingen zijn van andere orde dan deze christenen ons in hun enthousiasme willen doen geloven.”

Christelijke pro-Israël groeperingen voeren hun eigen agenda. “Zij kruipen tot in de krochten van de ballingschap om in verre oorden Joden op hun Joods-zijn te wijzen. En wanneer dat eenmaal gelukt is, worden zij gestimuleerd om naar Israël te verkassen”, aldus Van de Kamp, auteur van het boek Joden en christenen, dat hij samen met theoloog Willem Ouweneel schreef.

Van de Kamp hekelt evangelisatie van christenen onder zijn volksgenoten. “Zo gauw die Jood door de christelijke bemoeienissen zijn jodendom heeft herontdekt, staat de zendeling op de stoep om hem dat jodendom weer te ontnemen. De christelijke interpretaties van de komst van de Messias moet hem doen geloven dat hij zijn Joodse erfgoed moet opgeven. Bijbelteksten als ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ worden hem tot ver over de grens van Israël nagedragen.”

UPDATE
De kritiek van rabbijn Lody van de Kamp is opmerkelijk, aangezien hij regelmatig spreekt bij stichting Christenen voor Israël – een van de organisaties waarop forse kritiek is geuit. Die stichting staat juist bekend om haar terughoudende werkwijze als het gaat om evangelisatie onder Joden. MessiaNieuws heeft Christenen voor Israël om een reactie gevraagd, maar het kantoor in Nijkerk onthoudt zich voorlopig van commentaar. Wordt vervolgd.

3 Reactiesop"Rabbijn boos over christelijke zendingsdrang"

  1. Deze Rabbijn heeft geen kijk op de gebeurtenissen die gaande zijn.Ook ik mag me verheugen in het feit dat organisaties die het goede beogen door mij ondersteund worden door gebed en financiën.

  2. ik ben het met de rabbijn eens over het feit dat de joden ”altijd in beweging zijn”, letterlijk en figuurlijk. Vanaf het begin der wereld tot aan het einde. Dat er joden zijn die terug willen, of terug gaan, naar israel klopt ook. Daar zijn idd diverse redenen voor. Aantallen zijn mij niet bekend. Dat mensen, vooral christenen, hen willen helpen met verhuizen vind ik mooi en prima. Dat christenen graag willen evangeliseren snap ik ook. Ik ben zelf ook christen. Maar geloof kun je niet opdringen. Het is de Heilige Geest van God zelf die mensen tot geloof brengt en tot bekering leidt. Dat sommmige joden Jezus aannemen als hun Messias is zeer bijzonder zeer uniek. Ik begrijp dat de rabbijn dat niet kan begrijpen. Dat zijn de geloofsverschillen. De overtuigingen. De wonderen die Jezus Christus van Nazareth doet ook vandaag de dag zijn niet uit te leggen. Het blijft een geloof. God doet meer wonderen dan dat wij kunnen geloven.

  3. Als Lody de profetieen over de twee natiën,volkeren en twee koninkrijken zou kennen kan hij narekenen dat er maar twee volkeren zijn die de God van Abraham Izaak en Jacob aanbidden..Het Joodse volk en de christenen..En ja,Lody,die twee gaan één worden in Zijn hand. Uw BeRASJIET begint ermee…de Beth betekend toch huis? en heeft de getalswaarde 2?..mooi 2 huizen dus,het 2 stammenrijk Juda en het 10 stammenrijk Israel of Efraim. Beide huizen worden ook genoemd in Ezechiel 37 vanaf 15 “en allen uit de andere stammen die zich bijgevoegd hebben”staat er over de 2 huizen..Beide huizen bestaan uit nazaten van de 12 stammen..Er zijn niet voor niets 24 dienstgroepen in de tempel,of 24 oudsten in Openbaringen…enz…ik kan boeken schrijven hierover..

Geef een reactie