Israël is getuige van G’d -2-

Foto: Levi Zoutendijk

Ik, Ik ben de HEERE,
buiten Mij is er geen Heiland.

Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen,
en er was geen vreemde god onder u.
U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE,
dat Ik God ben.

Jesaja 43 vers 11 – 12

Wees de eerste die reageert op "Israël is getuige van G’d -2-"

Geef een reactie