Joden en Arabieren bidden samen in de Naam van Jezus (+video)

Rembrandt

Honderden Joodse en Arabische gelovigen uit het noorden van Israel kwamen recent op een sabbat in een bos in Galilea bijeen om samen God te eren en aanbidden: in het Arabisch en Hebreeuws.

In de toespraken vanuit de Bijbel werd de nadruk gelegd op de kracht van God om mensen te redden en te veranderen. Veel tijd was er voor gebed. Er werd tot God gesmeekt om een herleving, een opwekking.

Eén van de voorgangers citeerde uit Jesaja, hoofdstuk 8:23 tot 9:1, waar het specifiek over Galilea gaat: ‘Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’

Eenheid

Een andere Joods Messiaanse voorganger legde uit: ‘Wij als team van voorgangers van gemeenten uit Galilea hebben deze bijeenkomst georganiseerd, om de harten van Joden en Arabieren samen te brengen in de Heere. Het is heel bijzonder om zo samen te komen. De focus van deze samenkomst is gericht op eenheid en verlangen naar een herleving.’

Een Arabische voorganger bevestigt: ‘Ik ben hier om te tonen dat het Lichaam van de Messias leeft. We willen elkaar aanmoedigen, eenheid is zo belangrijk,’ terwijl nog een Arabische voorganger aanvult: ‘We komen hier elk jaar. Het is zo’n unieke mogelijkheid om samen God te aanbidden… in het Hebreeuws, Arabisch en Russisch, om getuigenissen te delen en samen te bidden.’

Bidden om verzoening

Veel Joodse en Arabische voorgangers die aanwezig zijn, hebben samen gestudeerd aan het ‘Israel College of the Bible’. Daar zijn vriendschappen voor het leven ontstaan.
Al dertig jaar worden deze bijeenkomsten georganiseerd in de bossen van Galilea, om te bouwen aan eenheid in de Naam van Jezus. Elk jaar komen honderden gelovigen vanuit allerlei achtergronden – Ethiopisch, Russisch, Arabisch, Joods en uit nog meer landen – om hun eenheid in de Messias te tonen. Sommigen komen al jaren en zien er telkens weer naar uit om elkaar te ontmoeten en om bemoedigd te worden.

Iemand die al 25 jaar komt, merkt op: ‘Deze ontmoetingen zijn een sleutel voor opwekking aan beide kanten. God ziet hoe mijn hart is naar Arabieren toe en hoe hun hart naar ons toe is. Ik geloof werkelijk in een opwekking in Galilea. Er zijn nog diepe wonden en er is verdeeldheid tussen Arabische en Joodse gelovigen in Israel. Laten we bidden om eenheid en verzoening.’

(Bron: One for Israel, Kehila News)

Wees de eerste die reageert op "Joden en Arabieren bidden samen in de Naam van Jezus (+video)"

Geef een reactie