Joden maak je niet jaloers met een kerstboom

Wim Verwoerd: 'Als gelovigen uit de heidenen zijn we geënt op die ene olijfboom: het Verbond van God met Israël' Beeld: Weg uit Babylon

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet niet alleen afstand nemen van de anti-joodse retoriek van kerkvader Luther, maar ook een stap verder gaan door de joodse feesten te herintroduceren.

Dat bepleit Wim Verwoerd, auteur van het boek Weg uit Babylon, in een interview met de nieuwswebsite Christelijk Informatie Platform (CIP). Het grootste kerkverband van Nederland nam, na een oproep van de joodse gemeenschap, eerder dit jaar afstand van de antisemitische uitspraken en publicaties van Maarten Luther.

“Luther heeft gruwelijke uitspraken gedaan over Joden”, aldus Verwoerd, overigens de vader van Christian, een bekende christelijke muzikant. “De oproep van Luther om synagogen in brand te steken was één van de vele. Het is een goede zaak dat de PKN daarvan afstand heeft genomen. Daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen: de kerk is 75 jaar te laat. Wat mij betreft zou de PKN nog verder kunnen gaan door afstand te nemen van wat er op antisemitische concilies is besloten. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de Joodse feesten. Onlangs sprak ik een Messiaanse Jood die ons land bezocht. ‘Denk je dat wij jaloers worden op christenen die heiligen aanbidden of kerst vieren met een kerstboom?’ Het antwoord is: nee.”
De kerk was geen schuilplaats voor Joden

Verwoerd, oudste in de Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland, was zich vroeger “niet bewust van de voorgeschiedenis van de Holocaust in het christelijke Europa”. Hij vindt dat christenen zich horen te verdiepen in “onze” kerkgeschiedenis. “In plaats dat het Joodse volk een schuilplaats vond in kerken en kloosters, zoals pas in het Reformatorisch Dagblad door een schrijver werd beweerd, was het ‘christendom’ in het voetspoor van de kerkvaders juist de oorzaak van zoveel onschuldig bloedvergieten. Op basis van Openbaring 17:6 meent Verwoerd dat “Christus gaat oordelen over ons antisemitisme en al het onschuldig vergoten bloed van miljoenen Joden en getuigen van Jezus”.

Als voorbeeld voor christelijk antisemitisme noemt Verwoerd bisschop Cyprianus uit de derde eeuw. “Hij liet de Bijbel buikspreken. Jakob ontving twee vrouwen. Lea schilderde hij af als ‘een type van de blinde synagoge’, omdat zij slechte ogen had. De prachtige Rachel beschreef hij als ‘een type van de kerk’.” Deze kerkvaders legden de basis voor de vervangingstheologie: de Joden hebben afgedaan en de kerk heeft hun plaats ingenomen. Dat zagen ze helaas helemaal fout. Als gelovigen uit de heidenen zijn we geënt op die ene olijfboom: het Verbond van God met Israël. We zijn mede-erfgenamen en geen plaatsvervangers.”

Geef een reactie