Kees van der Staaij: ‘Verbondenheid SGP met Israël steeds sterker’

Kees van der Staaij is blij met de Israël motie die gisteren werd aangenomen

DEN HAAG | Als het aan de SGP zou liggen, mag de Nederlandse ambassade in Tel Aviv vandaag nog verkassen naar Jeruzalem. Ook is de kleine protestants-christelijke partij voorstander van een onverdeeld Jeruzalem. “Israël is en blijft voor ons een speerpunt. Ook op het verkiezingsprogramma”, zegt partijleider Kees van der Staaij in gesprek met MessiaNieuws

Van der Staaij sluit een eventuele samenwerking met de pro-Israëlische partij PVV niet uit. In de peilingen staat Geert Wilders op zo’n 35 zetels. De partij van Wilders diende recent een (verworpen) motie in, waarin wordt voorgesteld om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Van der Staaij: “We moeten zien wat kansrijk zal zijn natuurlijk. Voor ons is geen enkele partij melaats.” Volgens Van der Staaij zijn er tegen alle partijen wel bezwaren te vinden, maar dat betekent niet dat samenwerking volledig uitgesloten is.

Herkenbaar en geloofwaardig

“Vanuit christelijke hoek wordt wel gezegd dat je nooit met de PVV kunt samenwerken, terwijl er geen bezwaar is tegen D66. Dat begrijp ik niet, want juist deze partij tornt op alle manieren aan de godsdienstvrijheid. Het moet wel herkenbaar en geloofwaardig blijven natuurlijk en bij onze grondbeginselen passen. Wij zijn het bijvoorbeeld niet eens met het punt van de PVV op ritueel slachten. Daarmee tast je de vrijheid aan van orthodoxe Joden. Religieuze vrijheid is vanzelfsprekend belangrijk”, aldus de in Vlaardingen geboren politicus.

Beginselprogramma SGP

Israël staat sinds het jaar 2000 officieel in het beginselprogramma van de SGP. “Op het eerste verkiezingsprogramma in 1977 stond er ook al een passage opgenomen over Israël. Dat er in het beginselprogramma nog geen letter over te vinden was, vonden we niet terecht. We hebben zulke diepe verbondenheid met Israël. Dat moet ook uitgesproken worden.”

Bijzonder teken

Zelf heeft Van der Staaij de voorliefde voor Israël met de paplepel ingegoten gekregen. Hij vertelt: “Dat begint met de bijbelse verhalen. Later in mijn politieke werk voelde ik het als een opdracht om op te komen voor de vrijheid en veiligheid van Israël. De bescherming van het Joodse volk en de bestrijding van antisemitisme is belangrijk voor mij. Die hartelijke diepe verbondenheid met Israël en het Joodse volk is alleen maar sterker geworden door de jaren heen.”

Ook Van der Staaij, die deze zomer nog een werkbezoek bracht aan het Heilige Land, heeft de terugkeer van veel Joden naar Israël opgemerkt en ziet dat als een bijzonder teken van de trouw van God aan Zijn volk. Hij zegt: “Auteur Wilhelmus à Brakel voorspelde in 1700 al dat het zou gebeuren. Bijzonder om zo’n voorspelling vandaag de dag uit te zien komen.” Ondanks dat Van der Staaij hierin wel profetieën herkent uit de bijbel, betracht hij voorzichtigheid in het politiek duiden van bijbelse profetieën. “Israël blijft een bijzondere plaats innemen. Dat zie je ook in Romeinen 11 en in Oudtestamentische teksten als Jesaja 2, waaruit blijkt dat er nog veel onvervulde beloften zijn.”

Obstakel voor de vrede

Zijn bezoek aan de nederzettingen in Judea en Samaria kwam hem tijdens het Loofhuttenfeest op kritiek te staan van de PLO. Maar daarvan trekt Van der Staaij zich niet veel aan: “Integendeel. Het is voor ons eerder een aanmoediging om dit soort plekken vaker te bezoeken dan om het na te laten. We hebben de vrijheid om te gaan en staan waar we willen. De Spelonk van Machpela (de grafspelonk die Abraham kocht om zijn vrouw Sara te begraven, red.) laat zien dat veel bijbelse gebeurtenissen daar plaats hebben gevonden. Vredesbesprekingen over wie welke grond krijgt, horen aan de onderhandelingstafel thuis. Dat staat los van ons bezoek. Hoewel het voor ons des te meer reden is om niet zomaar klakkeloos de claim te accepteren dat dit Palestijns gebied zou zijn. Er is zoveel geschiedenis. Door velen worden de nederzettingen gezien als obstakel voor de vrede. Wij geloven dat de ontkenning van het bestaan van Israël als Joodse natie een obstakel is voor de vrede.”

Vrede van onderop

Van der Staaij is dan ook sterk gekant tegen allerlei westerse eisen die in het kader van het vredesproces vanuit Den Haag, Brussel of Washington aan Israël worden opgelegd. “Vrede moet vanuit onderop groeien. Je moet niet van bovenaf allerlei oplossingen willen opleggen. Er zijn zoveel projecten die de economische en humanitaire samenwerking dienen. Als je die nu stimuleert. Tegelijkertijd is het dan wel van belang dat Palestijns onderwijs niet gefinancierd wordt, wanneer de Palestijnse kinderen volgestopt worden met antisemitisch lesmateriaal.” De SGP-voorman is blij dat Nederland bij het UNESCO-debacle voor de Joodse kant van het verhaal heeft gekozen. Hij noemt het schadelijk dat VN-organisaties, onder invloed van islamitische landen, zo partijdig kunnen zijn. “Het vertrouwen van Israël in het functioneren van internationale organisaties als de VN wordt hiermee ondermijnd.”

De SGP, momenteel drie Tweede Kamer-zetels sterk, zal zich blijven inzetten voor Israël. Van der Staaij geeft aan dat dit juist nu hard nodig blijft. “In het verleden hebben we ons met succes sterk gemaakt tegen de eenzijdige erkenning van de Palestijnse staat. Toen hadden we een Kamermeerderheid. Met veel inspanningen lukt het nu om een pro-meerderheid voor elkaar te krijgen. Recent bijvoorbeeld voor de motie om geen financiering te geven aan maatschappelijke organisaties die oproepen tot een boycot van de staat Israël. Bij de verkiezingen is het dan ook een precair punt om die meerderheid te krijgen en te behouden.”

Lees ook: Joël Voordewind: ‘ChristenUnie zet in op onverdeeld Jeruzalem’

Geef een reactie