Tweede Kamer ondersteunt voorstel van Kees van der Staaij tegen antisemitisme

Fractievoorzitter Kees van der Staaij (SGP) tijdens de algemene politieke beschouwingen eerder dit jaar.

DEN HAAG | Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft deze week voor het voorstel van Kees van der Staaij (SGP) gestemd. De SGP-voorman diende een motie in, waarin de regering verzocht werd “steun te verlenen aan het hanteren van de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme.”

Bij de IHRA-antisemitismedefinitie gaat het om de internationale definitie die is opgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). “Volgens die omschrijving is antisemitisme een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden”, zo licht Van der Staaij toe tegenover MessiaNieuws.

“Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen”, aldus Van der Staaij. Jaarlijks vinden er honderden meldingen van antisemitisme plaats, voornamelijk op het internet.

Niet veilig

Recent onderzoek van het journalistieke programma EenVandaag in samenwerking met het Centraal Joods Overleg en JMW Joodswelzijn toont zelfs aan dat Joden zich niet veilig voelen in Nederland. Zo blijkt hieruit dat een op de twee Joden liever niet met een keppeltje de straat op gaat. Veel Joodse jongeren doen daarom bijvoorbeeld een pet over hun keppel heen of verbergen op straat een ketting met een Davidsster onder hun t-shirt. Zo’n 35 procent van ondervraagde doelgroep is wel eens uitgescholden voor ‘Jood’, waarbij dat als scheldwoord is bedoeld. “Het is schrikbarend hoe antisemitisme steeds vaker de kop op steekt”, vindt van der Staaij. “Als je het met elkaar eens bent over wat antisemitisme is, kun je het herkennen, registreren en tegengaan.”

Lees ook: Kees van der Staaij: ‘Verbondenheid met Israël steeds sterker’

Belangrijke stap

50PLUS, VVD, SGP, CDA, CU, PVV en FVD stemden voor de ingediende motie. Van der Staaij reageert dankbaar en is blij dat de motie steun heeft gevonden. “Het is een belangrijke stap in de juiste richting”, meent hij. “De werkdefinitie zal eraan bijdragen dat online antisemitisme beter bestreden kan worden. Dan kunnen antisemitische websites niet langer gebruik maken van verschillende wet- en regelgeving in verschillende landen”, zegt hij.

Lees ook: Segers in HaCarmel: ‘Ik schrik van verhaal Joodse jongere’

Bril

Het SGP-kamerlid vertelt dat de definitie het beste kan worden ingezet als een bril, waardoor je de wereld bekijkt en beoordeelt. “De regering moet deze bril nu opzetten, en misstanden die volgens deze definitie onder antisemitisme vallen, aanpakken. Dat moet dan zorgen voor een effectieve bestrijding van antisemitisme in haar vele verschijningsvormen – waaronder online. De Europese landen moeten het op dezelfde manier aanpakken. Het kabinet is nu aan zet”, aldus Van der Staaij, die laat weten dat de SGP de vinger aan de pols zal houden.

Geef een reactie