Kennismaking met Israël voor confessionele christenen

Het woord Israël wordt heel vaak genoemd in de Bijbel. Veel vaker dan de Here Jezus of de ecclesia. Toch is Israël voor een groot aantal christenen vreemd genoeg nog steeds iets onbekends. Zij zien Israël immers als iets dat geen betekenis meer heeft. Het boekje ’12 artikelen over Israël’ geeft een kort overzicht van alle basiszaken die elke christen erover zou moeten weten. Hoe is dat gedaan?

Aanpak
Het 70-jarige bestaan van Israël in 2018 is aanleiding om in de serie ‘geloven op goede gronden’ een boekje uit te brengen waarin Israël centraal staat. Dat is nodig, omdat de meeste christenen Israël onbelangrijk vinden.

Deze serie staat onder redactie van de taakgroep gemeente en theologie van de confessionele vereniging van de PKN. Voor het boekje is ook samengewerkt met de stichting Schrift en Belijden. Aan 12 auteurs, zoals de directeur van het Centrum Israëlstudies, is gevraagd om hun visie te geven op verschillende facetten. De meesten auteurs zijn predikanten, maar vier ervan zijn universitaire leraren.

Het boekje is bedoeld als kerkelijk gesprekboek. Daarom sluit elk hoofdstuk, van rond de vijf pagina’s, af met twee gespreksvragen. Op Internet is meer informatie beschikbaar over de artikelen. Vijf thema’s worden behandeld: Bijbels spreken over Israël, wat in de geschiedenis over Israël gezegd is, theologische vragen, Israëls actuele betekenis en Israël in het licht van de eindtijd. Het boekje sluit af met de personalia van de auteurs.

Onderwerpen
Waarom is Israël belangrijk voor christenen? Op de eerste plaats natuurlijk de oorsprong. Zonder Israël geen christenheid. Toch delen ze dezelfde opdracht van God. Maar het blijft niet bij gemeenschappelijkheid. Christenheid kan niet groeien zonder Israëlvisie. In de christenheid ontbreekt die echter.

Dit komt vooral omdat de afhankelijkheid van de ‘kerk’ van Israël niet wordt geapprecieerd, maar verworpen. Dat kon de ‘kerk’ zich veroorloven door Israëls verstrooiing. Dat veranderde sinds de Staat Israël werd opgericht. Toen is zending overgegaan in het gesprek.

Ondertussen begon zich ook het fenomeen van Joodse christenheid steeds sterker op te komen. Hoewel dit altijd al bestond. Wat is en moet de positie van de ‘kerk’ ten aanzien van Israël zijn? Wat is de zionistische visie van Christenen voor Israël? Hoe omgaan met Arabieren (moslim en christen) in het beloofde Land? Wat is hun Israëlvisie? Verder is er aandacht voor het vernieuwde inzicht in Israëls toekomstige herstel.

Evaluatie
Dit boekje, dat met een breed perspectief is geschreven, richt zich tot gelovigen in midden orthodoxe kring voor wie Israël nog op de achtergrond staat. Zij die al meer weten vinden in dit boekje herkenning en soms nieuwe inzichten.

Messiaanse gelovigen zullen dit boekje ‘kerks’ vinden. Toch krijgen zij erdoor snel inzicht van de actuele stand van zaken binnen de PKN over dit onderwerp. Dat het boekje precies uit 12 artikelen (b.v. 12 stammen van Israël) moet bestaan komt wat gekunsteld over. Een aanrader.


Mol, J.F. e.a., 12 artikelen over Israël. Geloven op goede gronden. 2018, Boekencentrum, Utrecht.c.80 pagina’s, € 8,99, ISBN: 9789023953159.

Wees de eerste die reageert op "Kennismaking met Israël voor confessionele christenen"

Geef een reactie