‘Kom op voor het leven op sjabbat’ | Stille mars tegen abortus

Een eerdere Mars voor het Leven in Den Haag, met op de voorgrond een Israëlische vlag.

URK | Frans de Boer (35) uit het vissersdorp Urk voelt zich naast zijn liefde voor het land en volk Israël, ook bewogen voor de duizenden abortussen die in Nederland jaarlijks worden gepleegd. Hij roept christenen in zijn omgeving op om zaterdag naar de jaarlijkse Mars voor het Leven in Den Haag te gaan. 

“Ik ben altijd verbaasd hoe mensen het in hun hoofd halen om abortus te plegen, ze beseffen niet wat ze doen”, zegt De Boer. Abortus is volgens hem niets anders dan moord. “We hebben het over een levend schepsel, dat in de baarmoeder eigenlijk op de veiligste plek ter wereld hoort te zitten.”

In de Thora, bijvoorbeeld in Leviticus 20, spreekt God zijn afschuw uit over het offeren van kinderen aan afgoden – vroeger een gebruikelijke praktijk van de volkeren om Israël heen. Maar ook het volk Israël, ondanks een uitdrukkelijke waarschuwing van de Eeuwige, viel onder invloed van andere volkeren in deze zonde. “Kinderen werden levend verbrand aan de Moloch, ook wel Milkom, de god van de Ammonieten. Als straf vanwege deze en vele andere zonden werd het volk Israël in twee rijken verdeeld. Het twee- en het tienstammenrijk voerden verschillende oorlogen met elkaar en werden later weggevoerd in ballingschap. Alleen een klein deel van de stam Juda is later teruggekeerd, zodat Jesjoea geboren kon worden. Een groot deel van het Joodse volk is tot op de dag van vandaag verstrooid onder de volkeren”, aldus De Boer.

Massamoord

De Boer, vaste bezoeker van de messiaanse Tesjoeva-gemeente in Emmeloord, benadrukt dat het overtreden van de Thora een doorn in het oog van God is. “Als JHWH zijn eigen volk, zijn oogappel, straft voor hun zonden, wat zal er dan gebeuren met ons christenen, gelovigen uit de heidenen, wanneer we niet in actie komen tegen deze massamoord en vele andere zonden onder ons?”, vraagt De Boer zich hardop af.

Jaarlijks worden ongeveer dertigduizend baby’s in Nederland uit de moederschoot gehaald. De Boer: “Een gemiddelde van 115 abortussen per werkdag. Men mag in Nederland tot 24 weken abortus plegen. Er zijn baby’s die onder de 24 weken zijn geboren maar het overleven en een gezond leven hebben, daar zijn genoeg getuigenissen van. Veel vrouwen die abortus plegen hebben meestal heel hun leven lang last van innerlijke vragen, dat ze spijt hebben en er geestelijk aan onderdoor gaan.” De Urker benadrukt dat er altijd vergeving mogelijk is voor abortus. “Jesjoea is voor alle zonden van deze wereld aan het vloekhout gestorven.”

Busvervoer

Stichting Schreeuw om Leven hoopt dat duizenden christenen uit allerlei denominaties zaterdag voor de Mars naar Den Haag komen.

frans de boer

Frans de Boer blaast op de sjofar.

De werkgroep Urk 4 Life regelt de laatste jaren grote bussen om mensen van Urk naar de stille mars door de Hofstad te brengen. En dat worden er landelijk gezien steeds meer. “Vorig jaar waren het er vijf en nu staat de teller al op achttien bussen uit het hele land. Het vervoer is nagenoeg gratis, grotendeels wordt het betaald door sponsors uit het bedrijfsleven”, zegt De Boer.

De Mars valt ieder jaar op een zaterdag. Is dat niet een probleem voor sabbatvierders, zoals De Boer? “JHWH roept ons op om de sabbat te vieren en een heilige samenkomst te houden. Aangezien we de mars openen met gebed en geestelijke liederen waarin JHWH centraal staat, lijkt het daar erg op maar dan buiten. Het onderwerp waar het over gaat is opkomen voor degenen die zichzelf niet kunnen helpen, zoals in Spreuken 24:11-12 staat:
‘Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.’
Ik geloof dat het juist goed is om tijdens de sabbat op te komen voor de verdrukten; we eren en gehoorzamen JHWH daar mee. Jesjoea ging ook op sabbat naar hen die genezing nodig hadden. Het was zelfs toegestaan om een dier dat in de put was gevallen te redden van de dood. Dan toch zeker ook het redden van de kroon op zijn scheppingswerk: de mens?”

De Mars voor het Leven begint zaterdag 10 december om 13.00 uur op het Spuiplein in Den Haag. 

Geef een reactie