De Lemba: Een Joodse stam in Afrika

Foto: Levi Zoutendijk

David Lazarus sprak met William Bjoraker, na zijn terugkeer uit Afrika. William gaf er Hebreeuwse les aan de Lemba, een Afrikaanse stam die uit Joodse volgelingen van Jezus bestaat.

Deze stam kwam nog niet zo lang geleden internationaal in het nieuws omdat via DNA-onderzoek is komen vast te staan, dat de Lembabevolking grotendeels uit het Midden-Oosten afkomstig is.

Israel Today: Is deze Afrikaanse stam echt Joods?
William Bjoraker: De oorsprong van de Lemba zou liggen in het boek Ezra, hoofdstuk tien vers tien. De traditie vertelt dat een groot aantal van de in de tekst vermelde mannen weigerde van hun heidense vrouwen te scheiden, zoals Ezra hun had opgedragen. Deze mannen werden, samen met hun kinderen en de heidense vrouwen, door Ezra uit de gemeenschap verstoten. Het verhaal gaat dat ze bij elkaar bleven en naar Jemen trokken, waar ze bleven vasthouden aan hun Joodse identiteit. Na honderden jaren zijn ze over de Rode Zee naar Noord-Afrika getrokken. Daarvandaan trokken ze verder naar het zuiden, naar het huidige Mozambique en Zimbabwe.

Volgens hun traditie zouden ze op verschillende momenten in hun eeuwenlange geschiedenis een ster hebben gezien die hun de weg had gewezen. Vergelijkbaar met de ster van Betlehem. Ze noemen hem ‘de Ster van David’. Ze ontkennen het verhaal dat ze een van de verloren stammen zouden zijn, die na de Babylonische ballingschap niet naar Israël terugkeerden. De Lemba geloven dat ze onder Zerubbabel, Ezra en Nehemia weer naar Israël zijn teruggekeerd.

IT: Houden ze zich aan Joodse tradities?
WB: Het volgen van de spijswetten zit diep in hun geloof verankerd. Een van mijn Lemba-leerlingen zei: ‘Niemand die in de God van Israël gelooft, kan ooit varkensvlees eten!’ Hun Joodse identiteit is eeuwenlang gekenmerkt door hun koosjere leven, wat hen ook voor assimilatie heeft bewaard. De Lemba zijn op dit punt heel contentieus en eten geen vlees dat niet door hun eigen koosjere slagers is geslacht.

Ze besnijden hun zonen en trekken daarvoor de bergen in waar de ceremonie plaatsvindt en feest wordt gevierd. Het is bij hen, net als bij traditionele Joden, ten strengste verboden iemand van buiten de stam te trouwen.

De Lembastam bestaat uit dertien familietakken, zoals ook het huis Israëls uit dertien stammen bestaat, omdat Jakob de twee zonen van Jozef als zijn eigen zonen zegende. De Lemba brengen hun eigen unieke Jodendom uiterst serieus in de praktijk, ook al zouden de meeste Asjkenazische en Sefardische Joden dit Jodendom niet goedkeuren. Toch zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat het hier wel degelijk om Joden gaat. Het koosjere eten, de besnijdenis en het Pesachfeest zijn maar enkele voorbeelden.

IT : Hoe komt het dat de Lemba volgelingen van Jezus zijn geworden?
WB: Dat veel Lemba christen zijn geworden, heeft te maken met de eeuwenlange invloed van zendelingen in dit deel van de wereld. In Zimbabwe gingen ze trouw naar de kerk. Een van mijn leerlingen vertelde me dat zijn ouders eind vorige eeuw naar een Lutherse kerk in Harare gingen. Er bestonden daar geen Messiaans-Joodse gemeentes. Omdat ze geloven dat Jezus de Messias is, voelden ze zich thuis in de kerk. Maar verder bleven ze zich houden aan de Joodse tradities.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   29-10-2019
Auteur:   David Lazarus
Beeld:    Pixabay
Website: https://www.jpost.com

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "De Lemba: Een Joodse stam in Afrika"

Geef een reactie