Lessen uit Richteren voor Israel nu

Foto: Levi Zoutendijk

Deze week las ik een bijdrage van Cody Archer, over Israel en het Joodse volk, die mij aan het denken zette.

Archer is sinds 2013 verbonden aan Revive Israel. Samen met zijn vrouw Liat is hij actief in de Messiasbelijdende gemeente Ahavat Yeshua. Zij verlangen ernaar dat het Woord van de Heere uit zal gaan vanuit Jeruzalem, Israel in en de wereld in.

Archer wijst op het Bijbelboek Richteren. Daar ziet hij een patroon dat zich telkens herhaalt. Nadat het volk Israel bevrijd was uit Egypte en het land Kanaän had ingenomen, diende het aanvankelijk de Heere. Maar omdat ze de Heere niet volledig gehoorzaamden en niet alle kwaad uitroeiden uit het land, werden zij na enige tijd verleid tot afgoderij. Dat was kwaad in de ogen van de Heere, waardoor Hij hen overgaf in de handen van hun vijanden.

Na enige tijd riepen zij vanuit hun benauwdheid tot de Heere, waarop de Heere hen verloste en genadig was. Hij wekte dan een richter op, die hen bevrijdde van hun vijanden. Maar als de richter stierf, verviel het volk opnieuw in afgoderij, vaak nog ernstiger dan voorheen. Telkens opnieuw herhaalde dit patroon zich.

Soms was er tientallen jaren vrede tussen Israel en de buurlanden. Op andere momenten brachten de vijanden het volk Israel zeer in het nauw.
Israëls voorspoed of tegenslag had altijd te maken met het wel of niet dienen van de Heere. Nationale bekering bracht Gods tegenwoordigheid en Zijn zegen terug in het land.

Bekering

De vraag kan worden gesteld of we in het huidige Israel iets herkennen uit wat ons wordt verteld in het Bijbelboek Richteren. Kan het zijn dat God, net als in de tijd van Richteren, nu de aanvallen van Hamas, het antisemitisme en de dreiging van Iran en van de radicale islam toelaat en wil gebruiken om het volk Israel op te roepen tot bekering? Ik ben ervan overtuigd dat Hij het Joodse volk, Zijn volk, geestelijk wakker wil roepen. Totdat er een nationale bekering van het volk plaatsvindt en tot geloof in de Heere Jezus komt voor geestelijke en fysieke redding, zullen de vijanden van Israel niet verdwijnen.

Ook met een nog sterker leger kan Israel de dreiging niet laten verdwijnen. Alleen een totale bekering zal vrede brengen. En deze nationale bekering gaat zeker plaatsvinden, lezen we in onder andere Zacharia 12, Ezechiël 36 en Romeinen 11. Heel Israel zal zalig worden. De Heere Jezus zal in die tijd Zijn Rijk oprichten en vrede, voorspoed en zegen brengen, niet alleen in Israel, maar wereldwijd (Jesaja 2).

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten.

1 reactieop"Lessen uit Richteren voor Israel nu"

  1. Wat is bekering (Teshuvah)? Dat betekent stoppen met kwaad doen. Goed doen en recht doen.
    “ Keer terug Jisraël, tot de Eeuwige, je God, want door je eigen wandaden ben je gestruikeld. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Eeuwige. Zeg tegen Hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden’ ” (Hoshea 14: 2-3). Hoe dat afloopt kan je lezen in het vervolg van Hosea 14.
    Echter, daar is voor Jisraël geen mensoffer (of het geloof daarin) voor nodig…

Geef een reactie