Leven we in vrijheid?

Foto: Levi Zoutendijk

Wij leven in vrijheid, zeggen we vaak tegen elkaar. Maar is dat wel zo?

In onze vrijheid ervaren we vaak geestelijke verdrukking. Of u niet? De verleidingen zijn immens. De zonden vliegen vanaf het beeldscherm zomaar naar binnen. Uit onze mobiel, tv, computer, laptop, ipad, tablet.

Onwillekeurig moet ik denken aan Ezechiël 8. De Heere laat daar aan de profeet zien welke gruwelijke dingen er in de tempel gebeuren. In de duisternis zijn daar kamers met afbeeldingen (denk aan onze beeldschermen), waar 70 mannen uit de oudsten van Israel zondigen en de Heere vertoornen.

Meer dan ooit zijn de woorden uit Job 31:1 actueel: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?’ Voor de ene zal seks/porno de verleiding vormen, waarmee satan hem of haar ten val probeert te brengen. Voor een ander geld, eer, muziek… vul maar in. Sluit een verbond met je ogen, doe ze dicht, kijk er niet naar… kijk omhoog, naar de Heere Jezus. Vul je met Hem.

Hoe dankbaar we ook mogen zijn voor wat de Heere nog geeft, we leven wel middenin Sodom en Gomorra, of, zo u wilt, Babylon. In Sodom en Gomorra draaide het om genot, om seks. De grote zonde van Sodom en Gomorra zal het praktiseren van homoseksualiteit zijn geweest. We lezen immers in Genesis 19:5 dat de mannen van Sodom tegen Lot zeiden: ‘Waar zijn die mannen die vannacht bij u zijn gekomen? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben’. Die beide mannen waren engelen, die Lot en zijn gezin kwamen redden, maar dan moesten ze wel Sodom en Gomorra verlaten.

De zonde van Babylon is de geldzucht, het gericht zijn op het vergaren van geld en goed, zonder God. Openbaring 18 spreekt over de grote rijkdom van de stad die in één uur zal worden verwoest (vers 16). Zorg ervoor dat u niet in Babylon woont. Dan ga je ten onder. Ga onderweg naar de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is (Hebreeën 11:10), het hemelse Jeruzalem.

Vertrouwen

Beste mensen, we leven in ernstige tijden. De Heere Jezus komt. Spoedig, zegt Gods Woord. De wereldsituatie is onzeker, maar als de Heere met ons meegaat, is het altijd goed. Dat mag ons troosten en bemoedigen.
En Hij gaat mee. Luister maar, Mattheus 28:20: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Met Hem kunnen we voort, vol vertrouwen.

We zijn zo rijk als we de Heere Jezus mogen kennen. We mogen nu al delen in Zijn heerlijkheid en straks volkomen. Laten de woorden uit Efeze 1 u bemoedigen:

3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4. Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6. Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade…

Wat een heerlijke woorden. Wat een rijkdom! Als we mogen weten het eigendom van de Heere Jezus te zijn, zijn we gezegend in Hem!

Zo mogen we de toekomst tegemoet gaan. Als frontsoldaten van de Heere Jezus. Geen geheime soldaten, ondergronds, maar zichtbaar voor iedereen. In het open veld. Wees radicaal! Breek met zonde, richt u op de Heere Jezus, voor 100 procent!

‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand,’ zingt een mooi lied. Zo zijn we onderweg naar Gods grote toekomst. Een toekomst die de wereld totaal zal veranderen. De Heere Jezus zal komen als de Vredevorst en heel Israel zal zalig worden.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,’ zegt Openbaring 21:1. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw,’ (vers 5).

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Leven we in vrijheid?"

Geef een reactie