In memoriam: trouwe gebedswachter Bart Repko (1949-2019)

Bart vol passie op de plek waar hij zo graag was: met een geopende Bijbel op de muren van Jeruzalem.

JERUZALEM | Op zondag 17 maart overleed in zijn geliefde Jeruzalem Bart Repko op 69-jarige leeftijd. Dat meldt Christenen voor Israel. Onderstaand een bericht van directeur Roger van Oordt.

‘Bart, een discipel van de Heiland, mocht samen met duizenden christenen duizenden gebeds- en proclamatie wandelingen op de muren van Jeruzalem maken. De tekst die daarbij de afgelopen 13 jaar leidraad was voor hem en zijn vrouw Joke was Jesaja 62, en dan in het bijzonder vers 6. ‘Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen.’

Degenen die Bart kenden weten dat hij nimmer zweeg. Niet in de afgelopen 13 jaar toen hij elke dag van 9.00 tot 11.00 uur op de muren van Jeruzalem de beloften van God in de Tenach over Israël mocht uitspreken, maar ook daarvoor toen Bart en Joke zich op vele wijzen voor Israël inzetten.

Bart was een man van ideeën, en iemand die je graag om een broederlijke raad vroeg. Samen met Bart mocht ik nog vlak voor zijn laatste vertrek naar Israël met hem bidden en Gods zegen vragen over beslissingen die genomen moesten worden.

Bart verheugde zich altijd in de goedheid en trouw van de God van Israël. Dat Hij nooit loslaat wat Hij begonnen is. Dat Hij zoals Hij trouw is aan Israël, zo ook trouw is aan ons. Dat ervoer Bart elke dag en had groot verdriet over degenen die de Here Jezus los lieten.

Bart mag nu rusten van zijn arbeid en zijn geest en ziel mogen de Heer, onze Zaligmaker groot maken. We mogen uitzien naar de blijde dag van de opstanding. Wanneer Jeshua, Jezus, zal komen met allen die in hem ontslapen zijn, om zijn vrede, gerechtigheid en waarheid te geven vanuit Sion, Jeruzalem.

In deze tussentijd mag het gebed, hier en op de muren van Jeruzalem, doorgaan. Totdat Hij Jeruzalem heeft gesteld tot een lof op aarde. We bidden voor troost voor allen en in het bijzonder voor Joke en de kinderen. Mag Hij en ons allen beschermen en heiligen voor Zijn komst.

Zo is een broeder van ons heengegaan. Bijna 70 jaar, maar nog zo krachtig. Het noopt ons om vol te houden. Volhardend te zijn in de roeping om Israël te zegenen.’

Roger van Oordt
directeur Christenen voor Israël

Dit artikel verscheen voor het eerst op de website van Christenen voor Israel.

Wees de eerste die reageert op "In memoriam: trouwe gebedswachter Bart Repko (1949-2019)"

Geef een reactie