Christenen voor Israël

Een Messiaanse Twee-Godsvolkentheorie

Deze recensie is oorspronkelijk geschreven voor Uitdaging.nl. Messianisme heeft belangstelling. Een tak daarvan bestaat uit Joodse gelovigen in de Here Jezus die stellen dat hun identiteit niet vervangen is door een christelijke. Mark Kinzer is…


Livestream Thema Talks 16 oktober

Dit najaar verzamelen zich in het Israëlcentrum honderden geïnteresseerden voor de Israël Thema Talks. Een serie van 10 lezingen en Bijbelstudies over Israël. Livestream Vanwege de grote belangstelling voor deze lezingen zenden we ze ook…


Livestream Thema Talks 12 oktober

Dit najaar verzamelen zich in het Israëlcentrum honderden geïnteresseerden voor de Israël Thema Talks. Een serie van 10 lezingen en Bijbelstudies over Israël. Livestream Vanwege de grote belangstelling voor deze lezingen zenden we ze ook…


Christenen voor Israel doneert grote menora aan Sderot

De bijna 12 meter hoge menorah die de afgelopen zes jaar in verschillende plaatsen in Nederland tijdens Chanoeka werd ontstoken, is door Christenen voor Israel aan de Israëlische stad Sderot geschonken. Roger van Oordt, directeur van Christenen…


Tweede Kamerfractie ChristenUnie bezoekt Israëlcentrum

In de voorbereiding op het nieuwe politieke seizoen bracht de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie vanmiddag een bezoek aan het Israëlcentrum in Nijkerk. De fractieleden en -medewerkers werden bijgepraat over het werk van Christenen voor…


Van onmenselijk verleden naar hoopvolle toekomst

Ergens in de nacht van maandag op dinsdag, ten zuiden van Dnjepro, wat we op de basisschool tijdens aardrijkskunde leerden als Dnjepropetrovsk, Oekraïne. Een heuvelachtig veredeld zandpad leidt naar een voormalig vakantiepark met de vreemde…
Stop oorlogsvoering tegen Israel’

In zijn column in ‘Israel Aktueel’ schrijft Roger van Oordt, directeur van Christenen voor Israel, dat het ministerie van Economische Zaken onlangs een bezoek bracht aan het Israelcentrum in Nijkerk. Omdat het Israel Producten Centrum…


Lezing door Yehuda Glick in Nijkerk

NIJKERK | Op maandag 24 juni spreekt Yehuda Glick in het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Hij spreekt over het thema: ‘Shalom Jeruzalem – Israël en de volken in tijden van de verlossing’….


Zingen voor Israël in Putten

Kom ook zingen ter ere van de God van Israël, tijdens de zangavond op zaterdag 8 juni in Putten. Het belooft een rijke muzikale avond te worden, met medewerking van: christelijk gemengd koor Viva Vox…


Opdat wij hen nooit vergeten

Vanavond begint in Israël en in Joodse gemeenschappen over de hele wereld Jom Hashoa. Een avond en een dag lang herdenken we diegenen die vermoord werden tijdens de Shoah. Morgenochtend gaat in Israël om 10…


40 jaar na Camp David

Op 26 maart zal het veertig jaar geleden zijn dat Egypte en Israël het vredesakkoord van Camp David ondertekenden. Dit gebeurde na lange onderhandelingen en vijf oorlogen. Het verdrag bracht rust in beide landen, maar…


Expositie: Licht in de nachten van Israël

NIJKERK | Tot en met 4 mei exposeert evangelisch spreker en kunstenaar Otto de Bruijne in het Israëlcentrum in Nijkerk. De expositie heet Licht in de nachten van Israël en vertelt het verhaal van Jakob – Israël…