Messiaanse aanpak voor vrede met de Palestijnen

Foto: Levi Zoutendijk

Vanaf de oprichting van de staat Israël is de wereld er vanuit gegaan dat de Joodse Staat vreedzaam naast een Palestijns-Arabische Staat zou kunnen bestaan. Helaas hebben ook vijfentwintig jaar van intensieve bemid­delings­pogingen door de VS, niets opgeleverd.

Maar nu komt er een nieuwe praktische oplossing op Bijbelse basis bovendrijven. De Messiaans-Joodse groep ‘Alliance for Israel Advocacy’ (AIA) maakt zich sterk voor een éénstaatoplossing. Als jonge Palestijnen in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria met royale financiële steun zouden worden geholpen om zich in andere landen te vestigen, dan zou in de omstreden gebieden een meerderheid aan Joodse inwoners ontstaan. Nu wonen er in die Bijbelse gebieden zo’n 380.000 Israëlische pioniers en 2,5 miljoen Palestijnen. Paul Liberman, voorzitter van de AIA vertelde Israel Today: ‘Als we tien jaar de tijd zouden nemen om energie te steken in het creëren van aantrekkelijke economische kansen in het buitenland, dan zou de verhouding qua aantallen Palestijnen en Joden in Judea en Samaria op een miljoen Palestijnen en een miljoen Joden uitkomen. Er zou dan een geheel nieuwe realiteit ontstaan in die gebieden.’

Liberman wijst erop dat slechts 29 procent van de Palestijnen een volledige baan heeft, van wie de meesten regeringsmedewerkers zijn, bijvoorbeeld politieagenten of ambtenaren. Heel wat jonge Palestijnen verlangen naar een beter leven. Liberman zegt: ‘We hebben een professioneel onderzoek laten doen onder Palestijnen tussen de 18 en 30 jaar, om erachter te komen of zij Judea en Samaria zouden verlaten als ze wisten dat ze een goedbetaalde baan zouden krijgen.

Het onderzoek vond in februari 2017 plaats onder 650 jongeren in Samaria en Judea. 48 procent bevestigde dat emigratie regelmatig of in elk geval vaak ter sprake komt binnen de gezinssituatie of in de vriendenkring. In antwoord op de vraag onder welke omstandigheden men emigratie in overweging zou nemen, antwoordde 63 procent dat economische factoren de doorslag zouden geven.

Liberman: ‘De VS doneren driehonderd miljoen dollar per jaar. Het meeste daarvan verdwijnt in de zakken van de Palestijnse Autoriteit. Stel je eens voor dat dat geld ter beschikking zou worden gesteld aan Palestijnen die naar andere Arabische landen willen emigreren?’

Liberman gelooft dat deze vorm van hulp ook door de andere landen kan worden opgepakt, die samen jaarlijks 1,3 miljard dollar aan de PLO doneren. Hij zegt: ‘Zou het vredesproces niet veel meer kans van slagen hebben als die Palestijnen worden ondersteund, die zich in andere landen willen vestigen, waar ze een goede baan kunnen vinden?’

Veel Joodse organisaties en christelijke Israëlvrienden zouden ook geïnteresseerd kunnen zijn om geld te geven aan jonge Palestijnen zodat zij elders een bestaan kunnen opbouwen, en waardoor de Bijbelse gebieden Samaria en Judea weer bij Israël kunnen gaan horen.

Het onderzoek en het voorstel van de AIA is al aan veertig Amerikaanse congresleden en senatoren voorgelegd. De Messiaanse groep is ook al driemaal uitgenodigd in het Witte Huis om deze strategie nader te komen toelichten. Ze kregen daar het volgende te horen: ‘De tweestatenoplossing is dood. Jullie ideeën zijn origineel.’ Er komt nu werkelijk iets op gang. Liberman verklapt: ‘Er wordt op dit moment een wet uitgewerkt op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.’

De AIA heeft zich tot nu vooral op de achtergrond gehouden om geen onnodige tegenstand op te wekken. ‘Maar’, zegt Liberman: ‘we zijn nu op het punt gekomen dat we zichtbaarder worden.’ Daarom vragen we ook aan leiders in de evangelische stromingen om ondersteuning van dit plan.

Liberman zegt verder: ‘De Amerikaanse regering weet dat we een Messiaans-Joodse groep zijn, een omstreden minderheid binnen de Israëlische maatschappij, maar ondanks dat worden we hartelijk ontvangen.’ De groep heeft ook regelmatig ontmoetingen met Knessetleden en Israëlische ambassadeurs. Daarvoor werd een officiële lobbyist ingehuurd die de visie van AIA moet uitleggen aan de leden van de Knesset. Het land Israël bestaat bij gratie van Gods Woord, en wij willen juist dat zijn Woord wordt geëerbiedigd en wordt toegepast. We willen aan iedereen bekend maken dat er aan het Joodse volk een Joods land is beloofd.’

Dit artikel is als toelichting op het artikel ‘Israël wil Palestijnen helpen de Gazastrook te verlaten’ overgenomen uit het Israel Today Magazine van februari 2018

 

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   20-08-2019
Auteur:   David Lazarus
Website: http://www.israeltoday.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Messiaanse aanpak voor vrede met de Palestijnen"

Geef een reactie