Zijn Messiaanse Joden nog steeds Joods?

Als Joden tot geloof komen in Jeshoea (Jezus), zijn ze dan nog steeds Joods? Veel van onze lezers stellen deze vraag, en iets meer dan een jaar geleden publiceerde Israeël Today er een artikel over.

We wilden uitzoeken of Israëlische Joden die in Jeshoea geloven nog steeds hun Joodse geloofstradities eren en beoefenen. Dit artikel onthulde een groeiende trend onder de jongere generatie van Joodse Messiaanse volgelingen van Jesjoea die zich niet met hun Joodse wortels of erfgoed verbinden. Velen nemen zelfs afstand van de Joodse tradities.

We hebben veel reacties op dit artikel ontvangen van kerkleiders in Israël en over de hele wereld, die onze zorg delen dat veel Messiasbelijdende Joden hun Joodse erfgoed niet behouden nadat zij het geloof in Jeshoea hebben gevonden.
Hier zijn enkele van hun antwoorden:

Evan Thomas, Messiaaans predikant, Netanya, Israël:
Mijn aanvaarden van JesHoea als Messias als jonge Jood kwam met een onmiddellijk besef van mijn Joodse afkomst en een roeping naar Israël. We hebben een Torah-rol ingevoerd en een liturgie ontwikkeld die ons Joodse erfgoed in onze gemeente eert. Veel aspecten van de Joodse traditie zijn een integraal onderdeel van onze wekelijkse Shabbatdiensten.

We stimuleren ook, dat men zich bewust is van de waarde van de Joodse traditie in de familie – of het nu gaat om de Shabbat-traditie of de viering van de feestdagen. Onze jongvolwassenen groeien op, waarderen de tradities en die maken deel uit van hun leven als ze later een gezin beginnen. Messiaansen zijn NIET seculier – wij zijn ook geen religieuze Joden – maar op de een of andere manier een eigen categorie. Ons Joodse erfgoed geeft ons geloof een belangrijke context – we moeten het bewaren!

Dan Juster, leider van een Messiaanse gemeente, Jeruzalem:
Mijn vriend David Lazarus heeft een belangrijk artikel geschreven, waarin hij een van de meest verontrustende aspecten van het Messiaanse Jodendom in het land bespreekt. Want we hebben ons volk niet de betekenis geleerd van de roeping om Joods te zijn.

Als we de geschiedenis van de tradities van ons volk radicaal verwerpen, ontkennen we de genade van God in onze eigen cultuur en geven we een getuigenis tegen ons volk, een getuigenis dat grenst aan antisemitisme. Dit is verkeerd en een vreselijk getuigenis tegen ons volk. Ik ben iemand die de legitimiteit van het rabbijnse gezag verwerpt en geloof dat het een overweldiging van de autoriteit was die tot stand kwam door de verwerping van de waarheid van het Evangelie. Toch heeft God in Zijn liefde nog steeds voorzien in dingen in onze erfenis die goed, mooi en waar zijn, maar veel Messianen weten niets over de goede dingen in onze erfenis.

We hebben een enorme educatieve taak voor ons. We hebben een generatie opgevoed die de Bijbelse betekenis van het Joods zijn en onze bijzondere roeping niet kent, een getuige tot de wereld en een instrument in Gods handen te zijn voor het heil van de wereld.

Naoji Ishiida, predikant, Japan:
Ik weet dat wat David Lazarus heeft geschreven in feite waar is. We maken ons al jaren zorgen over deze trend. We hebben verontrustende berichten uit Amerika gehoord, dat de meeste leden van de zogenaamde Messias­belijdende Joodse gemeenten niet-Joden zijn en dat hun kinderen niet weten of ze Joods of niet-Joods zijn.

Er bestaat ook een andere kant, waar niet-Joden kosher leven en op Yom Kippoer vasten en geloven dat ze het recht hebben om Joods te zijn. Dit is ook zeer verontrustend. In beide gevallen is de Joodse identiteit in gevaar. Dit moet Satan’s tactiek zijn om de Messiaanse beweging te bederven.

Kostya Michaildis, Messiaans-Joodse Gemeente, Sydney, Australië:
Ik vroeg me af of wij ons, zoals u aangeeft, meer zouden moeten richten op de Joodse traditie om een relatie te hebben met de bredere Joodse gemeenschap en cultuur. Ik ben blij dat u deze kwestie aan de orde hebt gesteld. De Messiaanse beweging lijkt op een kruispunt te staan en we moeten onze richting heroverwegen.

Bruce Taylor, Canada:
Wij steunen nadrukkelijk uw standpunt om vast te houden aan uw Joodse tradities waar ze de geest van de wet vervullen zoals Jezus die heeft geleerd.

John Bootsma, senior predikant van de gemeente Catch the Fire, Canada:
Als een verstokte niet-Jood, die de rijkdom van de wortel waarin ik werd geënt, steeds meer waardeert, zou ik willen dat meer niet-Joden en Joden onze Joodse wortels zouden vieren. Ik voel dat het belang van jullie feesten de komende jaren steeds groter zal worden.

David Natale, USA:
Als christelijk predikant geloof ik dat de Joodse feesten de feesten van de Heer zijn. Zelfs in onze christelijke kerken lijken de jongeren niet de ‘tradities’ te willen die door het evangelie worden gehandhaafd en niet door mensen.

Michael Roos, predikant, Zweden:
Het is belangrijk voor jullie als natie om jullie Joodse wortels te bewaren voor de volgende generatie gelovigen. Ze moeten niet verchristelijkt worden, maar Joden blijven die in Jezus geloven. Voor ons is het een zegen om in Jezus te geloven en dezelfde geestelijke wortels te hebben als de Messias­belijdende Joden. Voor mij persoonlijk was het een totale revolutie in mijn geloof om naar Israël te komen en de Joodse cultuur en de Messiaans-Joodse beweging te ervaren. Ik houd ervan.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Dit artikel van David Lazarus is overgenomen van Israel Today

Wees de eerste die reageert op "Zijn Messiaanse Joden nog steeds Joods?"

Geef een reactie