Messiasbelijdende Jood: ‘Thora is voor iedereen’

Jongeren gaan 'los' op Hebreeuwse muziek tijdens een jongerenweekend met zowel joden als christenen. Beeld: Vincent Lengkeek

Het Israëlische feestgehalte deed niet onder voor de wekelijkse sjabbat viering bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Maar ditmaal was het feestdecor in het dorpje De Glind, vlakbij Barneveld.

In Conferentiecentrum De Glind kwamen zo’n dertig jongeren samen om een weekend lang onderwijs te krijgen van Joel Berkowitz en Beni Friedman – twee messiaans-joodse Bijbelleraren uit Israël. Vanuit het boek Jakobus stond het thema identiteit centraal. “Als je geloof op de proef wordt gesteld, mag je leren om dat te zien als een uitnodiging, een kans om te groeien in standvastigheid”, aldus stichting Cornerstone, de organisatie van de driedaagse. Cornerstone, onder leiding van voormalig moslim Mogtar Essid, initieerde vijf jaar geleden in Soest een soortgelijke conferentie voor tieners en jongvolwassenen. Volgens de stichting was het dit jaar weer de hoogste tijd om jongeren, met zelfs een aantal deelnemers uit Polen en België, toe te rusten vanuit “de Hebreeuwse wortels van ons geloof”.

In de avonduren werd uitbundig feest gevierd met wijn, eten en Hebreeuwse muziek. De meeste deelnemers waren al bekend met de sjabbat vanwege een joodse dan wel messiaanse achtergrond. Zo ook Joel Berkowitz, zoon van de bekende joodse theoloog Ariel Berkowitz, beiden verbonden aan Torah Resources International (TRI), een non-profit organisatie die Thora-studie onder goyim, niet-Joden, stimuleert. Hij geeft samen met zijn Joodse broeder Beni Friedman namens TRI al jarenlang diverse studies aan christenen over de Thora in landen als de Verenigde Staten, Engeland en Nederland.

Want, zo betoogt Israëliër Beni Friedman tijdens een van zijn sessies, de Thora is voor heel de wereld bedoeld. “Niet alleen voor ons Joden, zoals het jodendom en christendom leert.” We zijn dualistisch gaan denken, legt Friedman uit, doelend op het Oude en Nieuwe Testament. “Het Woord is één lopend verhaal. Als God bijvoorbeeld zegt welke dieren Israël wel en niet mag eten, verandert Hij dat niet ineens op een later moment.” Maar hoe zit dat dan met het visioen van Petrus, waarin God hem opdraagt varken te eten? (Handelingen 10), vraagt een van de aandachtig luisterende jongeren. Friedman: “God wilde daar duidelijk maken dat Petrus, als Jood, mee moest gaan met de Romein Cornelius, die vlak na het visioen voor Petrus’ deur staat. Omgang met niet-Joden was in die tijd en context ondenkbaar.”

Elk mens en volk heeft een roeping

Naar joods gebruik is er alle ruimte voor vragen. Moeten niet-Joden zich ook besnijden en aan alle Thora-regels voldoen? Nee, zegt Friedman. “De besnijdenis is specifiek voor het Joodse volk bedoeld, als teken tussen hen en God.” Daarnaast zijn veel andere regels uit de boeken van Mozes specifiek weggelegd voor de priesters, het nageslacht van Aäron, aldus de in Jeruzalem woonachtige Friedman. “Een ieder, zowel individu als volk, heeft een eigen rol en taak, zoals Israël de taak kreeg om het Woord van God te bewaren en een licht te zijn voor de volkeren.”

“In Handelingen 15 worden vier geboden genoemd voor pas bekeerde, niet-Joodse gelovigen in Yeshua: het verbod op afgodenvlees, vlees waar nog bloed in zit, bloed zelf en ongeoorloofde huwelijken. Die geboden komen rechtstreeks uit het hart van de Thora: Leviticus.” Maar volgens Friedman houdt het, in tegenstelling tot wat veel christenen geloven, niet op bij die vier verboden. “De rest zouden ze wel leren in de synagoge, zoals het vers (21, VL) er na zegt: Want de Wet van Mozes wordt daar elke sjabbat voorgelezen.”

Wees de eerste die reageert op "Messiasbelijdende Jood: ‘Thora is voor iedereen’"

Geef een reactie