Muziekvideo: Bilah Hamavet, Verzwolgen is de dood

Deze week een lied, uitgevoerd door de Messianic Jewish Alliance of Israel. In de concertserie ‘Praise to Our God 5 Concert’ zingen zij Bilah Hamavet, Verzwolgen is de dood, naar een tekst uit Jesaja 25:8-9:

Hij zal de dood voor altijd verslinden,
de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen
en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde,
want de HEERE heeft gesproken.
Op die dag zal men zeggen:
Zie, Dit is onze God;
wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.
Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Bilah Hamavet, Verzwolgen is de dood"

Geef een reactie