Muziekvideo: ‘De Heere, geweldig in de strijd’

In aansluiting bij de Shabbatslezingen van deze week, zingt Elichanah Elia het lied Gibor Milchama, met verzen uit psalm 24, waarin de Heer ‘Geweldig in de strijd’ wordt genoemd, en Jesaja 54:14-17, waarin God Israël zijn bescherming belooft.

Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.
Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.
Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.
Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de leger­machten, Hij is de Koning der ere.

Psalm 24:7-10

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: ‘De Heere, geweldig in de strijd’"

Geef een reactie