Muziekvideo: Een tabernakel in mijn hart

Ter gelegenheid van de afsluiting van een deel van de Daf Yomi zong de bekende chazan (voorzanger) Moti Steinmetz tijdens een concert samen met het uit­ge­breide Malchut­koor en het Hasidim­leach Kinder­koor een onver­ge­te­lijke oude hit: Een taber­nakel in mijn hart.

Daf Yomi, Dagelijkse Pagina, is een wereldwijd program­ma voor het geza­men­lijk lezen van de Baby­lo­nische Talmoed, die bestaat uit de ‘monde­linge traditie’ en de Gemara, een com­men­taar hierop. Met een tempo van één pagina (met twee kolommen) per dag heb je in zeven jaar en vijf maanden de gehele Talmoed met zijn 2711 pagina’s doorgelezen.

Het afsluiten van deze periode wordt wereldwijd feeste­lijk gevierd met toespra­ken, zang en dans als Siym HaShas, waarbij de cyclus wordt afge­sloten en de volgende dag een nieuwe cyclus begint. Daf Yomi studie kan alleen, met een studie­partner of studie­klas plaatsvinden.

Het idee, dat alle Joden op dezelfde dag dezelfde pagina uit de Talmoed lezen, werd in 1923 voorgesteld door de Poolse rabbijn Meir Shapiro tijdens het eerste wereld­congres van de World Agudat Israel in Wenen. Inmid­dels ligt de dertiende Daf Yomi achter ons, die op 4 januari 2020 werd afgesloten.

בלבבי משכן אבנה להדר כבודו
bilvovi misjkan evneh lehadar kevodo
In mijn hart zal ik een tabernakel bouwen voor de glorie van Zijn eer
ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו
oebamiskan mizbe’ach esjim leqarni hodo
en in de tabernakel een vuuraltaar met luisterrijke hoornen
ולנר תמיד אקח לי, את אש העקדה
oelenar tamid eqach li, et esj ha’aqado
En voor het eeuwige licht zal ik (op me) nemen, vuur van het binden [het offer van Isa’ak]
ולקרבן אקריב לו את נפשי היחידה
oeleqorban aqriv lo èt nafsji hayechido
En als offer zal Ik Hem offeren mijn unieke ziel

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Een tabernakel in mijn hart"

Geef een reactie