Muziekvideo: Heilig is de Heer der legerscharen

Een prachtig Hebreeuws loflied bezingt de heiligheid en grootheid van God, de Koning der koningen. Het is een opname van Tiferet Yeshua, een gemeenschap van Israëli’s in Tel Aviv die geloven dat Jezus de Messias van Israël is.

ra’oey haseh shenitbach, qadosh qadosh Hoe
Waardig is het Lam dat werd geslacht, heilig, heilig is Hij
shiro shier chadash lezèh yosef leyemino shel ha’av
Zing een nieuw lied voor Hem die aan de rechterkant van de Vader zit
mayim chayim attah, ben ha’elohim adir
Levend water bent U, zoon van de machtige God

Refrein:
qadosh qadosh qadosh adonay tzeva’ot, asher hayah howeh weyavo
Heilig heilig heilig, Heer van de legerscharen, die was, is en zal komen,
im kol habriah ashirah, lemelech hamelachiem
Met geheel de schepping zal ik lofzingen voor de Koning der koningen,
attah hakol avoeri, we’en od kamocha
U bent alles voor mij, en geen ander zoals U

levosh bekèshtot shel tzavayim chayim
Gekleed in regenbogen van levende kleuren
brachim nadkilim, ra’amim nisbarim
Flitsende bliksemen, rollende donders,
lecha kavod we’oz,ko’ach wegevorah, el ne’eman attah
Aan U eer en macht, kracht en moed, de trouwe God bent U

koeli yirat kavod wefli’ah, keshechoshev al shimcha
ik ben vol eerbied/ontzag en verwondering bij het denken aan Uw naam
yeshoe’a shimcha hoe ko’ach, shimcha neshimati
Jezus Uw naam is kracht, Uw naam is mijn adem
mayim chayim attah, ben elohim adir
Levend water bent U, zoon van de machtige God.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Heilig is de Heer der legerscharen"

Geef een reactie