Archeologie: Deel aquaduct in Caesarea ingestort

Water is altijd een groot probleem geweest in Israël. Soms moest het van een grote afstand worden aangevoerd om een stad van drinkwater te voorzien. Zoals in Caesarea, waar de Romeinen een aquaduct bouwden, waarvan vorige week een deel instortte.

Dit aquaduct is gebouwd boven op een aantal bogen, en bestond uit een open kanaal dat water van bronnen bij Shuni op de zuidhelling van de Karmel bergrug naar de stad Caesarea voerde. Die stad diende in de eerste t/m zevende eeuw als administratief centrum (regionale hoofdstad) van de Romeinse provincie Judea, waardoor de stad groeide en mogelijk wel 100.000 inwoners telde. Dat leverde veel logistieke problemen op, waarvan schoon drink­water voor iedereen wel de belang­rijkste was.
Het oorspronkelijke aquaduct met een lengte van 10 km werd rond 20 BC gebouwd in opdracht van koning Herodes, die van bouwen hield; hij liet er ook een paleis en een theater bouwen. Het was een knap stuk werk om het waterkanaal met een heel kleine hellings­hoek te bouwen, zodat het water de stad kon bereiken.

In het jaar 130 bezocht de Romeinse keizer Hadrianus de stad, en hij gaf opdracht het aquaduct grondig te repa­reren en aan te ­vullen met een tweede aquaduct, tegen het eerste aangebouwd. Aan de bouw hiervan hebben ook Romeinse legioen-soldaten meegewerkt. Dit dubbele aquaduct heeft 1200 jaar Caesarea van water voorzien. Op de foto ziet u rechts het oostelijke, onder Herodes gebouwde aquaduct, en links de westelijke aanvulling met een tweede waterkanaal. Een deel van die aan­vulling, gelegen naast een badstrand, is vorige week ingestort.

De Israel Antiquities Authority heeft al eerder gewaar­schuwd voor de ‘catastrofale situatie’: ‘We hebben gewaarschuwd, we hebben documenten en plannen gepresenteerd, we hebben erop gewezen dat de situatie catastrofaal is en dat er een reële angst voor instorting bestaat, we hebben herhaaldelijk met de eigenaars van het gebied gesproken, we hebben zelfs aangeboden om een deel van het werk te financieren in de wetenschap dat het gewoon een ramp is die staat te gebeuren. Ik geloof dat er nu iemand zal luisteren.’

Bronnen: Jerusalem Post, Truthmagazine, Worldhistory.org (veel foto’s).

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Deel aquaduct in Caesarea ingestort"

Geef een reactie