Muziekvideo: Israëlische musical ‘A Star is Born’

Terwijl de situatie op de wereld steeds donkerder schijnt en de machten van de duisternis van deze wereld de aarde bedekken, kunnen wij ons als gelovigen in de God van Israël verheugen, want ons licht, de de Here Jezus Christus, is gekomen.

Het staat al voorzegd in Jesaja 60:2 ‘Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.’

Hierdoor geïnspireerd produceerde de Messianic Jewish Alliance of Israel de musical ‘A star is born’. In deze volledig Israëlische musical wordt het verbazingwekkende verhaal van de komst van Jezus de Messias in deze wereld uitgebeeld en bezongen. Hij is de wortel en het nageslacht van David, en de heldere morgenster.

De musical zelf duurt bijna twee uur, dat is te lang voor dit artikel. U kunt er twee liederen uit beluisteren, ze worden in het Hebreeuws gezongen en zijn Engels ondertiteld.


Arise o Lord, Sta op, o Heer


The Messiah will come to His own, de Messias zal tot de zijnen komen.

Zie ook de Shabbatslezingen van deze week.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Israëlische musical ‘A Star is Born’"

Geef een reactie