Muziekvideo: Joodse pioniers in Efrath zingen Psalm 54

In 2 Kronieken 7 laat God Salomo weten wat hij en het volk Israël moeten doen als God ooit een plaag of andere ramp over het land zou brengen.

‘Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’ (verzen 13-14)

In Israël reageert men op verschillende manieren op de huidige pandemie. Daarbij is een groeiende beweging van mensen die hun ogen naar de hemel opheffen. De video hierboven toont bijvoorbeeld Joodse pioniers uit de stad Efrat in Judea. Ze zingen Psalm 54 en verwachten de verlossing van de Heer in tijden van nood. Zie ook het artikel Israëli’s kijken naar de Bijbel bij zorg over Coronavirus

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Joodse pioniers in Efrath zingen Psalm 54"

Geef een reactie