Muziekvideo: Mi Sheberach, een gebed om genezing

Terwijl in de Shabbatslezingen de ceremonie voor de genezen-verklaring van een melaatse aan de orde is, gaan we luisteren naar een gebed om genezing.
Dit gebed is genoemd naar de eerste twee woorden, ‘Mi Sheberach’, ‘Wie gezegend heeft’. Het vraagt dat Hij die onze voorouders heeft gezegend, een complete genezing zal brengen voor de persoon voor wie deze zegen wordt uitgesproken.

In de Hebreeuwse fonetische tekst zijn ruimten gelaten voor het invoegen van de naam van de zieke. Vaak staan er twee woorden, gescheiden door een schuine streep. Het eerste woord betreft een man, het tweede woord een vrouw.

Mi Sheberach Avotenoe: Avraham, Yitzchak, v’Yaakov,
v’Imotein
oe: Sarah, Rivka, Rachel v’Leah,
H
oe yivarech virape
et hacholeh/hacholah
……… ben/bat ………
HaKadosh Baroech Hoe
yimale rachamim alav/aleha,
l’hachalimo/l’hachlimah,
oe-l’rap’oto/oe-l’rap’otah,
l’hachaziko/l’hazikah,
oe-l’chay-oto/oe-l’chay-otah.
V’yishlach lo/lah bim-hera
r’f
oeah shlemah,
r’f
oe’at hanefesh oe-r’foe’at hagoof,
b’toch sh’ar chole Yisrael v’chole yoshve tevel,
hashta ba’agalah
oevizman kariv,
v’no-mar, Amen!

Moge Degene die onze voorvaderen zegende –
De patriarchen Abraham, Isaac en Jacob,
de matriarchen Sarah, Rebecca, Rachel, en Leah –
degene die ziek is zegenen en genezen:
…………… zoon/dochter van ……………..
Moge de Heilige Gezegende
overvloeien van medelijden met hem/haar,
om hem/haar te herstellen,
om hem/haar te genezen,
om hem/haar te versterken,
om hem/haar te verlevendigen.
De Ene zal hem/haar zenden, snel,
een volledige genezing –
genezing van de ziel en genezing van het lichaam –
samen met alle zieken,
onder het volk van Israël en de gehele mensheid,
spoedig,
snel, zonder uitstel,
en laat ons allen zeggen: Amen.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Mi Sheberach, een gebed om genezing"

Geef een reactie