Wederkomst in de 21ste eeuw?!

De eindtijd is voor de meeste christenen een non-issue. Maar vooral binnen de Evangelische Beweging zijn er splintergroepen die dit onderwerp tot hoofdzaak maken. Op die doelgroep richt Anco Moolenbroek zijn boek ‘Dit zijn de dagen van Elijah’. Hoe doet hij dat?

Boekanalyse
Moolenbroek studeerde Landbouwkunde en werkte als docent Biologie. Hij is tegenwoordig interim directeur/bestuurder en adviseur in het onderwijs. Hij is ook auteur en spreker.

Na een afkortingenlijst, openingswoord, voorwoord en inleiding behandelt hij zijn onderwerp in 16 hoofdstukken. Deze worden onderbroken door drie Sela’s (evaluatie momenten). Het boek sluit af met een twaalftal uitbreidingen en drie woordstudies.

De meeste aandacht gaat naar de berekening van het moment van de Wederkomst op basis van de Bijbelboeken Daniël en Openbaring en naar de vijf strategieën van satan.

Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV). Veel zwart-wit foto’s en tabellen geven toelichting bij de tekst. Voetnoten geven bron- en diepte-informatie. Een website geeft verdere informatie.

Elijahs komst
In dit boek wijst Moolenbroek erop dat Elijah plotseling optrad. Dat had te maken met het juiste moment, namelijk de regering van koning Achab die was getrouwd met de niet-Isra‘Eltische vrouw Izebel. Hij onderzoekt daartoe 1 Koningen 16-18.

Onze tijd zou hetzelfde zijn als die van Elijah. Dat zou blijken uit de ‘tijdspatronen’ die hij in zijn boek behandelt. Het zou gaan om de strijd tussen de vrouw en de slang (Gn 3:15) die beëindigd zou worden door de komst van de Messias. Daarnaast werkt hij met thema’s, zoals engelvorsten die natiën besturen en de ballingschap.

Evaluatie
Dit is een interessant, maar typisch Evangelisch Bijbelstudieboek over de Eindtijd (Eschatocentrisme). De eerste hoofdstukken geven inzicht in de geschiedenis van Isra‘El en de Hebreeuwse taal. Maar aan het einde van het boek (Sela III) worden helaas wel erg fantasierijke en twijfelachtige veronderstellingen gemaakt.

Moolenbroek trekt obscure conclusies. Zo zou de stam Efraïm Gods eerstgeborene zijn. Het is dan opmerkelijk dat hij, als het gunstig uitkomt, toch de traditionele interpretatie (de christelijke, maar vooral ook die van de rabbijnen) van zaken erbij haalt. Soms verwerpt hij die traditie echter ook, als het voor zijn uitleg zo uitkomt. Vaak brengt hij zijn conclusies ook in nauwelijks aannemelijk of onjuist direct verband met de Here Jezus.

Met stelligheid verbindt Moolenbroek allerlei zaken, meestal tijdsbepalingen, met de huidige en nabije tijd (Adventisme). Gelukkig stelt hij soms ook (nog) niet alles te weten en dat de Here Jezus nog veel onvervuld heeft gelaten.

Buitenlandse teksten vertaalt Moolenbroek steevast, zodat iedereen die kan volgen. Maar hij meent de juiste Hebreeuwse spelling te volgen, terwijl hij nogal eens niet precies transcribeert. Jammer is ook dat hij stellige conclusies verbindt aan getallensymboliek en de vormen van de letters van het Hebreeuwse kwadraatschrift. Hij legt ‘klinkt als’ verbanden tussen Hebreeuwse woorden, maar die zijn in alle talen meestal onjuist. Het is onbegrijpelijk dat dit boek geen zoekregister heeft.


Moolenbroek, A., Dit zijn de dagen van Elijah. 2020, Aspekt, Soesterberg, 325 pagina’s, € 24,95, ISBN: 9789463389259.

Wees de eerste die reageert op "Wederkomst in de 21ste eeuw?!"

Geef een reactie