Muziekvideo: De priesterlijke zegen

Print Friendly, PDF & Email

‘En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen:
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.’

In deze video wordt de ontroerende aloude priesterzegen uit Numeri 6:24-26 gezongen in Hebreeuws en Engels.

Facebookreacties

Be the first to comment on "Muziekvideo: De priesterlijke zegen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*