Muziekvideo: Wie is een God als U die vergeeft?

In de Shabbatslezingen gaat het over God die zegent wie gehoorzaamt, en straft en in ballingschap stuurt wie niet naar zijn geboden luistert. Maar na de straf is God als een Vader, die zijn kinderen weer vergeeft, zoals de profeet Micha beschrijft (7:18-20).

Mie el kamocha, mie el kamocha,
Wie is een God zoals U, wie is een God zoals U,
Noseh avon ve’over al pesha lish’erit nachalato
die voorbijgaat aan ongerechtigheid en overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel
Mie el kamocha, mie el kamocha 
Wie is een God zoals U, wie is een God zoals U,
Lo hecheziq la’ad apo, ki chafetz chesed hoe
Die niet voor eeuwig toornig is, omdat Hij genadig wil zijn

Yashoev yerachamenoe, yichbosh avonotenoe
Hij zal weer genade met ons hebben, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden,
Vetashlich bimtzoelot yam kol chatotam
En u zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen
Titen emet leya’akov chesed le’avraham
U zult waarheid aan Jakob geven en genade aan Abraham
Asher nishba’ata le’avoteinoe miymei kedem
Zoals U hebt gezworen aan onze vaderen in vroeger dagen

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Wie is een God als U die vergeeft?"

Geef een reactie