Het mysterie van de Golden Gate in de oude stad van Jeruzalem (video)

Foto: Levi Zoutendijk

Jeruzalem is een oude stad met een eindeloze geschiedenis, verhalen en is ongelooflijk belangrijk voor veel mensen. De verzegelde “Golden Gate” van Jeruzalem heeft een verscheidenheid aan betekenis voor verschillende religies en mensen, en het verhaal over hoe deze meest oostelijke poort naar de stad werd verzegeld, is er één verankerd in geschiedenis en religieuze profetieën.

De oude stad van Jeruzalem is omgeven door een grote muur met acht grote poorten. De oostelijke poort, tegenover de Olijfberg, is uniek, omdat deze gesloten is. Het staat bekend als de oudste poort van de oude stad met bouwtijden variërend van 520 na Christus (de 6e eeuw) of in de daaropvolgende jaren te midden van de 7e eeuw na Christus.

De ‘Golden Gate’ (deze naam komt uit de christelijke literatuur), of in het Hebreeuws Sha’ar Harachamimi – “Poort van Genade” geeft de meest directe toegang tot wat het gebied van de Joodse tempel zou zijn geweest. Omdat het de meest proximale locatie is waar de tempel ooit stond, zouden Joden bidden bij deze poort om zo dicht mogelijk bij de heiligste plaats te zijn. De poort in zijn huidige vorm werd in 1541 verzegeld door de Ottomaanse Sultan Suleiman. De buitenzijde van de poort (zoals deze uit de 16e eeuw is overgebleven), is een verzegelde dubbele ingang die naar twee gewelfde zalen leidt.

Joodse literatuur geeft aan dat wanneer de Messias (de beloofde bevrijder van de Joodse natie zoals geprofeteerd in de Joodse bijbel) arriveert, hij Jeruzalem zal binnenkomen via de oostelijke poort. Talmoedische literatuur verwijst ook naar deze poort als de “Shushan Gate”, vanwege de oostelijke richting naar de Perzische stad Shushan in wat nu het huidige Iran is.

Er is discussie over de vraag of de naam bedoeld is om hulde te brengen aan de Perzische leider Cyrus, die Joden toestond om terug te keren naar Jeruzalem in de 6e eeuw voor Christus om de tempel te herbouwen.

De poort is echter ook belangrijk voor Joden omdat volgens de traditie, op Jom Kippoer (Grote Verzoendag), een tempel-boodschapper door deze poort werd met een offerlam naar de woestijn werd gezonden. Daarom heeft de poort een historische en traditionele betekenis voor de Joden, en blijft het een indicator voor de Messias die moet komen.

In de christelijke literatuur is de oostelijke poort van de oude stad of de “Golden Gate” de plaats waar de ouders van Maria elkaar ontmoetten na de “aankondiging”, het bezoek van de engel Gabriel aan de maagd Mary. . Als zodanig werd de plaats van de poort een symbool van de maagdelijke geboorte van Jezus. Bovendien beschrijven apocriefe teksten in het christendom ook dat Jezus op Palmzondag deze zelfde poort passeerde, waardoor de poort messiaans belangrijk was.

Door moslims wordt de poort Bab al-Dhahabi of Bab al-Zahabi genoemd (wat betekent Golden Gate of soms aangeduid als de Poort van eeuwig leven). Moslims hebben ook een religieuze betekenis op deze locatie, omdat sommigen geloven dat dit de plaats is van het laatste oordeel van Allah en de plaats van toekomstige opstanding.

Omdat alle drie de godsdiensten zoveel belang hechten aan de Golden Gate in verwijzing naar messiaanse gebeurtenissen uit het verleden en de toekomst, blijft deze site een van de meest geschiedenisrijke en controversiële sites in Jeruzalem.

Zoals eerder vermeld, werd de oostelijke poort uiteindelijk in 1541 afgesloten door de Ottomaanse sultan Suleiman. Echter, vóór deze tijd werd de poort gesloten in 810 (ook door de moslims), vervolgens in 1102 door de kruisvaarders weer heropend en vervolgens weer ommuurd door Saladin (de eerste sultan van Egypte en Syrië en de stichter van de Ayyubid-dynastie ) na het verslaan van de kruisvaarders in 1187 en het verkrijgen van controle over Palestina en de stad Jeruzalem.

De laatste afsluiting van de poort zoals voltooid door Suleiman zou een defensieve beweging van de sultan zijn geweest. Zoals afgeleid uit de Joodse literatuur, wordt gezegd dat de poort het punt is waarop de Joodse Messias de stad Jeruzalem zal binnengaan, en daarom verzegelde de sultan de poort om dit te voorkomen.

Later legden moslims voor de poort een moslim begraafplaats aan om te voorkomen dat de Joodse messias naar en door de poort zou gaan.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   13-11-2019
Auteur:   Joop Soesan
Beeld:     Screenshot Youtube
Website: https://www.joods.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Het mysterie van de Golden Gate in de oude stad van Jeruzalem (video)"

Geef een reactie