Parasha Ha’azinu: het slotstuk van Moshe

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasha Ha’azinu (leen mij jullie oor) en We’zot Habracha (en dit is de zegen). We lezen Deuteronomium van hoofdstuk 32:1 helemaal uit en gaan door met de Haftara in Jozua tot vers 18 van hoofdstuk 1; dan lezen we Samuel 22:1:51 en Romeinen 10:17, 11:12, 12:19 en 15:9-10 en als laatste lezen we Openbaring 21:9-22:5.

De laatste twee Parashot van Deuteronomium (Devarim) handelen over het lied, de zegen en de dood van Moshe. Vorige week zagen we al dat God aankondigt dat het volk zal afvallen van Hem en dat er dan grote straffen voor hen te wachten staan. Het lied van Moshe moet het volk alle jaren onderwijzen dat om bij God te blijven en Hem te gehoorzamen. Ook nu nog voor de lezer van vandaag heeft het lied grote zeggingskracht. Moshe is de allergrootste profeet geweest met de allergrootste impact op de mens. Maar als Moshe eerste is, dan mag Koning David toch wel een hele goede tweede zijn?

Psalmen

Bijna ongeëvenaard in zijn profetische Psalmen die ook vandaag de dag nog zeer tot de verbeelding spreken en zeer actueel zijn, is David de man naar Gods hart. Moshe heeft dingen flink verkeerd gedaan in zijn leven en David ook, toch zijn beiden Godsmannen geweest en mogen we een voorbeeld aan hen nemen: Moshe was de meest bescheiden man van het hele volk en David had God zo lief dat het ook nu nog van de pagina’s van de Psalmboeken afspat. Wat kunnen we ook heden ten dage nog veel van hen leren, deze dingen gaan dus nooit verloren en verflauwen ook niet!

David schrijft ook een lied en wanneer we dit lied naast het lied van Moshe leggen, dan zien we heel duidelijk dat David bij zijn God is gebleven en Hem is blijven gehoorzamen, duidelijk is dat David het lied van Moshe heel goed kent, anders zou hij niet zo duidelijk eraan refereren. Hij herhaalt dat hij gehoorzaam is geweest en Gods wetten heeft nagevolgd en daarom door Hem is uitgered, keer op keer.

Moshe sterft uiteindelijk op de bergtop Nebo. God zegt hem eerst dat hij vergaderd zal worden bij zijn voorouders om te slapen. Zijn voorouders liggen echter in de Machpela bij Hebron. Het is dus duidelijk dat wanneer Moshe gestorven en door God Zelf begraven is, dat dan zijn ziel verhuist naar waar de zielen van zijn voorouders ook liggen te slapen. Keer op keer is duidelijk uit Gods Woord dat we gaan slapen in de aarde als we sterven; we hebben dit eerder uitgewerkt in een Parasha. Dat we dus niet naar de hemel gaan, zelfs de grote profeet Samuel slaapt in de aarde, dat merkt Saul wel als hij hem probeert op te roepen te Endor, waar Samuel inderdaad vanuit de aarde hem tegemoet komt en vraagt waarom Saul hem heeft gestoord in zijn rust. Dit zijn zaken waar we niet overheen moeten lezen.

Hemelvaart

Hoe zit het dan met het feit dat Jehoshua zegt dat Hij plaats zal bereiden voor de gelovigen, vlak voor Zijn hemelvaart? Dat lijkt te zeggen dat we naar de hemel gaan wanneer we sterven, echter, het nieuw Jeruzalem is niet in de hemel, maar zal naar beneden komen vanuit de hemel, dat is wat Johannes voorziet in Openbaring. Waarschijnlijk zal het nieuwe Jeruzalem precies boven het bestaande Jeruzalem ‘hangen.’ Zeker weten we het niet, we kunnen het alleen maar raden maar dat zou ook verklaren waarom de nieuwe Tempel wordt opgemeten en waarom Johannes juist helemaal geen nieuwe tempel ziet. Waarschijnlijk is de nieuwe tempel voor het aardse, bestaande Jeruzalem en is God Zelf de Nieuwe Tempel in de gouden stad Jeruzalem die zich daar vlak boven bevindt. Het is in ieder geval zeker dat God op aarde komt regeren; dat Jehoshua
terugkomt om Zijn plaats op de troon in Jeruzalem in te nemen, de profeten verklaren dit keer op keer en hoe dat er precies uit gaat zien, wel, dat is nog toekomstmuziek.

Eerst moet Jozua/Jehoshua nog het volk het Beloofde Land in leiden en moet de grote afval nog komen, maar de belofte van wederkomst ligt daar, te wachten in de geschiedenis en toekomst: Hij, de grote Jehoshua, komt terug en zal het oordeel brengen over de wereld, dan zal Hij tronen en zal gaan regeren, wij kunnen niet wachten. Shabat Shalom en Chag Sameach!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël.

Wees de eerste die reageert op "Parasha Ha’azinu: het slotstuk van Moshe"

Geef een reactie