Conferentie: Messiaanse stemmen over de Joodse feesten

Richard Harvey deed onderzoek naar de wereldwijde messiaanse beweging. Beeld: CIS
Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) organiseert woensdag 23 november 2016 een conferentie met Richard Harvey, een bekende schrijver en internationaal spreker binnen de messiaanse beweging.

Dr. Richard Harvey is docent en onderzoeker aan All Nations Christian College in Londen en het Rosen Centre for Messianic Jewish Theology in Tel Aviv. Hij publiceerde onder meer het boek Mapping Messianic Jewish Theology. Hij zal als hoofd­spreker van de conferentie een overzicht geven van de manier waarop de Joodse feesten gevierd werden en worden in diverse messiaans-joodse gemeenschappen. Ook gaat hij in op de relevantie daarvan voor de kerk van vandaag, meldt CIS.

Naast de hoofdlezingen (in het Engels) zijn er verschillende workshops, waarin een palet aan Israël-visies aan de orde komt en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. In de workshops worden gevoelige vragen en thema’s niet geschuwd. Bijvoorbeeld: ‘Hoe denken Messiaans-Joodse theologen over het vieren van de Joodse feesten door niet-Joodse christenen?’, door Hebreeuws docent Pieter Siebesma en Kees de Vreugd van Christenen voor Israël; ‘Moeten/mogen christenen de sjabbat c.q. de Joodse feesten vieren?’, door Jacob Keegstra van de Christelijke Ambassade in Jeruzalem en de messiaans-joodse Asaf Pelled uit Lunteren.

De conferentie vindt plaats aan de Christelijke Hogeschool Ede en bestaat uit een middag- en avondprogramma waarvoor deelnemers zich afzonderlijk of allebei kunnen aanmelden.

Geef een reactie