Parasja Wajelekh: Een week van inkeer en berouw

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

De Parasja voor deze week is ו ילך Wajelekh, en hij ging. We lezen Deuteronomium 31:1-30; uit de Haftara lezen we Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27 en Micha 7:18-20 en dan nog Romeinen 10:1-17.

Deze sjabbat is het Sjabbat Shuva, de Sjabbat van de inkeer, de bekering. Aanstaande dinsdagavond breekt de Grote Verzoendag aan, Jom Kippoer, de meest heilige dag in het joodse jaar, waarop men collectieve schuld belijdt. Het mooie van Grote Verzoendag is juist de nadruk op het collectieve; elke dag kunnen we onze overtredingen belijden voor God en wil Hij ons vergeven, maar op Grote Verzoendag bidden we voor elkaar en belijden we tezamen, zoals Daniel, die zelf niet had gezondigd maar toch beleed: “WIJ hebben gezondigd!”

Daar gaat het deze dag om, om de volkszonden, de gemeenschapszonden. Wat fijn dat we het nieuwe jaar 5777 op deze manier mogen beginnen: met inkeer en bekering om zo rein voor God geplaatst te mogen worden, want Hij is een vergevend God, Die Zelf onze zonden op Zich nam.

שכב shokhebh slapen, liggen, dat is wat God aan Mozes belooft in Deut. 31:16, dat hij zal gaan slapen bij zijn voorvaderen terwijl Jozua, een voorgestalte van onze Messias, het volk in het Beloofde Land zal leiden. Het is mooi geweest voor מ שה Moshe/Mozes en het is profetisch dat juist י הושע Jehoshua/Jozua het volk inleidt want hij is de zoon van Nun, de bevrijder en Jehoshua onze Messias is ook de Zoon van Nun, onze Bevrijdende God. In de Bijbel staat niets toevallig!

God voorzegt al aan Moshe dat het volk zal weghoereren van Hem. En toch blijft Hij trouw. Hosea, Joel, Micha en Paulus spreken van de onvoorstelbare vergevingsgezindheid van God, Die zijn ontrouwe volk vergeeft. Vergeven is het Hebreeuwse woord salach ס לח wat woordverband heeft met het woord salah ס לה , wat verwerpen betekent. God vergeeft steeds opnieuw in plaats van te verwerpen. Helaas blijven veel christenen denken dat God Zijn volk wel heeft verworpen, echter, als we deze Parasja bestuderen dan zien we dat hier in het geheel geen sprake van is; integendeel, God is en blijft Zijn ontrouwe volk trouw.

Wat mogen we blij zijn met Jom Kippoer, met deze dag van Grote Verzoening, dat we voor elkaar als volk mogen bidden en samen zonden mogen belijden. Zoals Micha het uitdrukte, gooien we letterlijk stukjes brood in het water, zodat het zinkt, weg uit ons gezichtsveld, om aan te geven dat de zonden nu werkelijk verleden tijd zijn. Corrie ten Boom zei erbij: “En zet er een bordje bij: Verboden te vissen!”

En zo is dat, wij wensen u een prachtige Grote Verzoendag met een geweldig Loofhuttenfeest in het verschiet, waarin alles wijst op Hem, Die terugkomt om Zijn volk in Zijn Beloofde Land tot Koning te zijn!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’.

1 reactieop"Parasja Wajelekh: Een week van inkeer en berouw"

  1. ik ben blij met al deze berichten het verrijkt mijn geestelijk leven en inzicht

Geef een reactie