PKN wenst Joodse gemeenschap ‘goed en zoet nieuwjaar’

Rabbijn Evers met een groep predikanten in een Amsterdamse sjoel. Beeld: NIK (Archief)

AMSTERDAM | De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft, zoals ieder jaar, een nieuwjaarswens aangeboden aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Ook hielden de protestantse gemeenten vorige week een Israël-zondag. 

Het Joods nieuwjaar, Rosj Hasjana 5777, ging vorige week maandag in. In een brief van scriba René de Reuver en dominee Blom, voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, wenst de Protestantse Kerk de Joodse gemeenschap een goed en zoet jaar.

‘Wij hopen dat ook in dit nieuwe jaar onze onderlinge contacten verstevigd woerden en zullen leiden tot een beter verstaan van elkaar. Dat wij onze reis van vriendschap kunnen voortzetten!’

Israël-zondag
Op de zondag voorafgaand aan Rosj Hasjana was het in de Protestantse Kerken Israël-zondag. Deze jaarlijkse thema-zondag wordt sinds 1949 gehouden. Eerst was het plan om de Israël-zondag te laten vallen op de zondag vóór Jom Kipoer, dat tien dagen na het Joodse nieuwe jaar valt, maar dat plan is niet doorgevoerd. Nu is het een vaste thema-zondag in het jaar geworden: de eerste zondag in oktober.

De Israël-zondag is een van de manieren waarop de Protestantse Kerk uiting wil geven aan haar “roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël”, zoals de kerkvisie luidt. De drie redenen voor de Israël-zondag zijn volgens het grootste kerkgenootschap van Nederland om “gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël; bezinning op de relatie van de Kerk met Israël; gebed voor het volk Israël.”

Uit een vorig jaar gehouden enquête blijkt dat driekwart van alle gemeentepredikanten aandacht besteedt aan de Israël-zondag. Tijdens die dag wordt door predikanten vaak gesproken over de Joodse najaarsfeesten, zoals Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

Een op de vijf protestantse gemeenten heeft een Kerk en Israël-commissie en ruim een kwart heeft een contactpersoon Kerk en Israël. De lokale kerkgemeenten krijgen van de landelijke kerkorganisatie ieder jaar een nieuwe handreiking met suggesties voor het vieren van de Israël-zondag. Doel van de handleiding is “om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof te brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen.” De handreiking bevat suggesties voor de preek, liturgisch materiaal, kindermateriaal en suggesties voor het bekijken van drie goede films, inclusief gespreksvragen.

Wees de eerste die reageert op "PKN wenst Joodse gemeenschap ‘goed en zoet nieuwjaar’"

Geef een reactie