‘Waardering voor Messiaanse Joden groeit onder Israëli’s’

De messiaanse gemeente Adonai Roi (De Heer is mijn Herder) in Tel Aviv.

In Israël groeit de waardering voor Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Dat stelt journalist Aad Kamsteeg in een artikel in het Nederlands Dagblad van maandag. Kamsteeg portretteerde een aantal gemeenten en sprak hun voorgangers. Toch is de kloof tussen zij die wel en zij die niet in Jezus geloven nog altijd groot. 

Onder Israëli’s die weet hebben van de jonge en kleine Messiaanse stroming, groeit de waardering vanwege “de sociale instelling van deze gelovigen en al hun hulpprojecten”, schrijft Kamsteeg. Hij noemt daarbij als voorbeelden de opvang voor verslaafden, gaarkeukens, gevangeniswerk, opvang voor ongewenst zwangere vrouwen en verstrekking van voedsel en kleding.

Het aantal Joden in Israël dat gelooft dat Jezus de Messias is, zou liggen tussen de 10.000 en 15.000. Zestig procent is afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Het valt Kamsteeg op dat ze onderling zo sterk variëren, van zeer charismatisch tot reformatorisch.

Hoewel er een toename mag zijn voor de waardering van Messiaanse Joden, blijft de kloof met de orthodoxie onveranderd groot. Sarah, een Messiasbelijdende Joodse vrouw in een gemeente bij Gedera die samenkomt op een achteraf locatie op een industriegebied, kent de kloof en doet haar verhaal in de krant. Voor haar is het geloof in Jezus “typisch Joods” maar ze kent de vijandschap van met name het ultraorthodoxe volksdeel.

“Joden die voor Jezus kiezen, beroven volgens hen de Joodse natie van haar ziel en werken zo mee aan een spirituele Holocaust. Joden die Jezus gaan volgen, verliezen hun Joodse identiteit.” Voor Sarah zelf is de identiteit van de Messias duidelijk in de Tenach te vinden: “Geboren in Bethlehem (Micha), uit de stam van Juda (Genesis), gekomen vóór de vernietiging van de temple (Daniël), zich presenterend op een ezel (Zacharia), door marteling ter dood gebracht (Psalmen), zwijgend lijdend tijdens zijn arrestatie, marteling en sterven (Jesaja).”

Al met al schetst Kamsteeg in het ND een wisselend beeld. Enerzijds ziet hij voorzichtige waardering, anderzijds zijn Messiaanse voorgangers ook somber, gezien de toenemende invloed van het orthodoxe Jodendom. Een voluit Joods echtpaar dat tien jaar geleden uit de diaspora naar Israël kwam, heeft bijvoorbeeld nog steeds geen permanente verblijfsvergunning “omdat wij in Yeshua geloven.”

Wees de eerste die reageert op "‘Waardering voor Messiaanse Joden groeit onder Israëli’s’"

Geef een reactie