Sanhedrin offert op de Olijfberg om verbond van Noach met God te vernieuwen

Foto: Levi Zoutendijk

Anderhalve week geleden vond op de Olijfberg een bijzondere plechtigheid plaats. Het nieuw opgerichte Sanhedrin had vertegenwoordigers uit 70 landen uitgenodigd om namens de hele mensheid met een offer op de Olijfberg het verbond van Noach met de Heere te vernieuwen.
Op geen enkele manier is dit Bijbels gezien goed te keuren. Dit is een wettisch, occult gebeuren, in een poging op die manier God gunstig te stemmen en de mensheid, de wereld te redden. Daarvoor is echter iets anders nodig: bekering en geloof in de Heere Jezus.

Opmerkelijk was dat de vertegenwoordigers van Zuid-Amerika zich uiteindelijk distantieerden van het brengen van het offer. Volgens hen hoeven wij geen offers meer te brengen na het offer dat de Heere Jezus bracht met Zijn eigen leven. En terecht!
Omdat Joden geen offer mogen brengen anders dan op Tempelberg, bracht één van de aanwezigen uit de volken het offer, een geit.

Volgens het Sanhedrin is het offer dat gebracht is geen offer voor de zonde, maar een brandoffer, zoals Noach dat bracht na de zondvloed, met als doel het redden van de wereld. Tijdens de plechtigheid werd ook een verklaring ondertekend, waarin de zogenaamde Noachitische geboden werden bevestigd: geen goden aanbidden; God niet vervloeken; een goede rechtspraak; geen moorden plegen; geen overspel, geen bestialiteit of seksuele immoraliteit plegen; niet stelen; geen vlees eten dat afgescheurd is van een levend dier. Deze verklaring draagt de titel ‘Song of Israel and the World’.

Het is opmerkelijk dat deze verklaring, inhoudelijk, sterk overeenkomt met de verklaring die paus Franciscus eerder dit jaar ondertekende met de groot-imam sjeik Ahmed el-Tayeb van Al Azhar in Abu Dahbi, Verenigde Arabische Emiraten. Deze verklaring heeft de titel ‘Human Fraternity for World Peace’.
Beide verklaringen worden uitgesproken in de ‘Naam van God’. Voor de imam is dat Allah, voor de paus is dat God en voor het Joodse Sanhedrin is dat Hashem, zoals zij God noemen. De sterke indruk wordt gewekt dat ze het allemaal over dezelfde God hebben.

In geen van beide verklaringen komen we de naam Jezus tegen. Vandaar ook dat ik me ervan distantieer. We zien hier het geleidelijk samengaan van de wereldreligies islam, rooms-katholicisme en Jodendom, waarin geen plaats is voor de Heere Jezus.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         05-10-2019
Auteur:         Dirk van Genderen
Website:       https://www.dirkvangenderen.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Sanhedrin offert op de Olijfberg om verbond van Noach met God te vernieuwen"

Geef een reactie