Sinds 1948 twee miljoen ongeboren kinderen geaborteerd in Israel

Foto: Levi Zoutendijk

Een groep Messiasbelijdende gelovigen is zo bezorgd over de geestelijke staat van Israel dat ze Messiasbelijdende leiders opriepen deel te nemen aan een dag van verootmoediging en gebed voor de zonde van abortus die de staat Israel verwoest. Deze bijeenkomst vond afgelopen woensdag in het openbaar plaats in de Hinnom Vallei, waar de Israëlieten ooit hun kinderoffers brachten aan Moloch.

‘Er spelen veel zaken en er zijn veel problemen in Israel, maar wanneer God ons in Bijbelse tijden uit het land verdreef, was dat omdat we onschuldig bloed vergoten,’ aldus Sandy Shoshani, directeur van de prolife organisatie Be’ad Chaim. Hij schat dat er sinds 1948 in Israel twee miljoen ongeboren kinderen zijn geaborteerd.

De groep gelovigen die opriep tot verootmoediging en gebed gelooft dat het vergieten van onschuldig bloed een vloek over het land kan brengen en een belemmering kan zijn voor de groei van de gemeente van de Heere Jezus. ‘Alleen het bloed van Jezus kan de vloek van zonde en dood ongedaan maken die kinderoffers en abortus over ons land hebben gebracht,’ wordt gesteld.

‘Abortus is niet een probleem, het is het probleem,’ geeft Sandy Shoshani aan. ‘Abortus is het symptoom van ons afwijken van God. Wanneer je je van God afkeert, verlies je de waarde van het leven van een mens. Abortus is voor mij niet minder dan afgoderij. We offeren een leven op voor onze eigen welvaart, ons eigen gemak…
Er is zoveel mis met Israel, maar als je van Israel houdt, kun je beter stoppen met het vergieten van onschuldig bloed – dat raakt het hart van God meer dan wat dan ook,’ aldus Shoshani.

(Bron: Kehila News)

Wees de eerste die reageert op "Sinds 1948 twee miljoen ongeboren kinderen geaborteerd in Israel"

Geef een reactie