Simchat Torah – de vreugde over de Wet

Foto: Levi Zoutendijk

De hoge Joodse feestdagen eindigen met Simchat Torah, het feest van de Vreugde der Wet, dat in Israël op zondagavond begint en buiten Israël een dag later. De Torahrollen worden in plechtige processies, de zogenaamde Hakkafot, door de synagogen gedragen.

In Jeruzalem en vele andere Israëlische steden wordt er gedanst, gefeest en gebeden op straten en pleinen. Het hoogtepunt van de dienst wordt het laatste hoofdstuk gelezen van Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, en direct daarna het begin van Genesis, het eerste boek. Zo worden de Torah-lezingen een eindeloze cyclus.

Op de boetedagen en aan het einde van het Loofhuttenfeest wordt herinnerd aan Gods oordeel en de toekomstige wereld. Het slotfeest van Soekkot vormt nu een dag van vreugde over de gave van God, de Torah. In de vijf boeken van Mozes onthulde God zijn wil en de bestemming voor het Joodse volk.

Vooral de kinderen genieten van Simchat Torah, omdat ze mogen deelnemen aan de optochten en vruchten en snoepjes krijgen aangeboden. In de diensten mogen ze de aanwezigen voor de gek houden. De volwassenen feesten traditioneel met wijn. Muziekgroepen spelen op de binnenplaatsen van de synagogen en op grotere pleinen. Uitbundige vreugde over de openbaringen van God, over Zijn beloften voor de toekomst van Israël, dit alles behoort bij Simchat Torah.

Simchat Torah is niet gebaseerd op een bijbels gebod. Het samenvallen met Shemini Atzeret, het slotfeest van het Loofhuttenfeest, werd pas in de 17e eeuw bepaald.

Bron: http://www.israeltoday.nl

Wees de eerste die reageert op "Simchat Torah – de vreugde over de Wet"

Geef een reactie