Bepalingen

Haftarah – ‘Émor – Zeg (tot de priesters)

Haftarah ‘Émor gaat over de parallel tussen Gods bepalingen voor de priesters van het eerste heiligdom en van het toekomstige heiligdom van de Messias. Priesterbepalingen voor de nieuwe Tempel In Gods openbaring aan de profeet…


Parasjah – Kie-tetse‘ – Als je uitgaat (voor oorlog)

Deze sidra‘ (Dt 21-25) begint met instructies voor het oorlogvoeren, maar meteen worden daar allerlei andere bepalingen bij genoemd. Zo ontstaat uiteindelijk een lijst van allerlei Verbondsbepalingen die voor het wonen in het beloofde Land…


Parasjah Qedosjiem – Gewijdenen (zijn jullie)

Deze sidra‘ (Lv 19-20) laat zien wat het in de praktijk betekende om aan God gewijd te zijn en door Hem geheiligd te worden; zich van het heidendom afkeren en volgens Gods manier gaan leven….