Derde Tempel

Haftarah – ‘Émor – Zeg (tot de priesters)

Haftarah ‘Émor gaat over de parallel tussen Gods bepalingen voor de priesters van het eerste heiligdom en van het toekomstige heiligdom van de Messias. Priesterbepalingen voor de nieuwe Tempel In Gods openbaring aan de profeet…


Tempelverhalen

Begin augustus 2019 kwamen vier verhalen uit die, als ze waar zijn, erop wijzen dat Israël dichter bij de wederopbouw van de Tempel komt, de dierenoffers hervat, enz.   Als je niet veel weet over…Waarom er een Derde Tempel komt 

Door Alfred Muller in Jeruzalem Ik weet het: dit is een gevoelig onderwerp. Onder Joden en christenen is menig felle discussie gevoerd over de vraag of de tempel wel of niet moet of zal worden…