Zal de Derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 2)

Rembrandt

Verzoek aan Poetin en Trump om tempel te herbouwen, is niet tegen dovemansoren gericht, schrijft Franklin ter Horst.

Door Franklin ter Horst

In november 2016 vroeg een groep vooraanstaande Israëlische rabbijnen aan toenmalig president-elect Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin de rol te vervullen naar het voorbeeld van Kores van Perzië, die 2500 jaar geleden het Joodse volk in ballingschap bijstond naar huis terug te keren om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Deze Kores werd in 550 v. Chr. koning van de Meden en Perzen.

Na een reeks veroveringen onder zijn heerschappij groeide zijn rijk, bestaande uit het huidige Iran en het oosten van Turkije, tot het grootste wereldrijk in die tijd. Babylon, Kanaän, Egypte, Bactrië, Klein-Azië en de Centraal-Aziatische steppenomaden moesten zijn gezag erkennen. Kores kondigde in het eerste jaar van zijn regering aan, dat God hem de opdracht had gegeven de Tempel in Jeruzalem te herbouwen.

Ezra 1:2: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken van de aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.

Hiermee kwam er een eind aan de Babylonische ballingschap die was begonnen met de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel door Nebukadnezar. In 520 v. Chr. werd begonnen aan de herbouw van de Tempel en in de jaren die volgden werd ook Jeruzalem in al zijn glorie hersteld.

Rabbi Hillel Weiss, een woordvoerder van het Sanhedrin, noemde in Israel National News de huidige politieke situatie, waarin de twee belangrijkste nationale leiders van de wereld het Joodse recht op Jeruzalem als hun geestelijke erfenis steunen, historisch gezien ongekend. Ook het Sanhedrin stuurde brieven naar zowel Trump als Poetin en drong er bij hen op aan, samen te werken om de herbouw van de Tempel mogelijk te maken. Het Sanhedrin gelooft dat Poetin hulp kan bieden. Tijdens zijn derde bezoek aan Jeruzalem in 2012 bezocht hij ’s avonds de Kotel (de Klaagmuur), waar hij verscheidene minuten stilstond. Ook las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedsboek. Een aanwezige Israëliër heette hem van harte welkom en wees hem op het belang van de Tempelberg en de Joodse tempel. Chadrei Charedim, een Orthodoxe Hebreeuwse nieuwssite, meldde dat Poetin reageerde naar verluidt met: ‘Dat is precies de reden dat ik hier ben, om te bidden dat de Tempel herbouwd zal worden.’

Ook andere personen en organisaties in Israël hebben Donald Trump opgeroepen mee te helpen aan de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Onder hen is Gershon Salomon van de Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement.

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden. Het Joodse volk heeft de Tempel nooit vergeten in de bijna 2000 jaar van verstrooiing. Nooit lieten zij, waar zij ook woonden, de hoop varen en staakten zij hun gebeden voor zijn heroprichting en de herleving van alle oude gebruiken. In de extra dienst voor de feestdagen wordt daarom tot God gesmeekt: ,,Herbouw Uw huis als in den beginne, en vestig Uw Heiligdom op zijn plaats; toon ons zijn herbouw en laat ons verheugen in zijn herstel. Moge het Uw wil zijn Here onze God, God onzer vaderen, dat de Tempel spoedig wordt herbouwd in onze dagen. Daar zullen wij U dienen met ontzag, gelijk in de dagen vanouds, als in aloude tijden.” 

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat generaal Moshe Dayan erin slaagde tijdens de Zesdaagse Oorlog Jeruzalem in te nemen en de stad te herenigen. Honderden religieuze Joden mochten voor het eerst op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken. Na eerst de volgens de Joodse wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan, vierden ze in groepjes van 30 tot 40 personen deze dag op de Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim: nakomelingen van de priester Aäron en werd de Priesterlijke Zegen uit Numeri 6:24-26 uitgesproken. De Here zegene u en behoede u; De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Opperrabbijn Shlomo Goren stond bij de Klaagmuur en blies op de Sjofar. Enthousiast riep hij: „Wij hebben de stad van God ingenomen. Het Messiaanse tijdperk voor het volk van God is aangebroken.” Hij wilde meteen een paar bommen gooien op de Rotskoepel en de Al-Aksa moskee. Ook wilde hij ogenblikkelijk beginnen met de bouw van de Tempel maar het was nog niet zover op Gods tijdklok. Moshe Dayan gaf de opdracht om de vlag die zijn soldaten op de Dom van de Rots geplaatst hadden te verwijderen. Hij was tegen het beheer van Israël over het tempelterrein. De Israëlische regering wilde een vriendelijk gebaar maken naar Jordanië en de islam en droeg het Tempelplein vervolgens over aan de Jordaanse Waqf.

Nadien komt het echter met regelmaat voor dat Joden die op de Tempelberg openlijk hun geloof willen uitoefenen steevast en desnoods met harde hand door de Israëlische politie worden verwijderd. Zo werden op maandag 14 oktober 2013 tien Joodse mannen gearresteerd, nadat zij op de Tempelberg Israëlische vlaggen ontvouwden en het Israëlische volkslied zongen. Sjeik Yusuf Adeis, een plaatselijke islamitische geestelijke, noemde de acties een ‘gruwelijke misdaad’ en een ‘schending van alle verdragen’. Een paar dagen later werd Rabbi Yisrael Ariel, de oprichter van het Tempelinstituut, opgepakt door de Israëlische politie. Zijn “misdaad”? Hij bezocht de Tempelberg die hij mede hielp te bevrijden in 1967. De rabbi werd op de grond gedrukt door de Israëlische autoriteiten, behandeld als een crimineel, een terrorist, een dief, een terreurleider. Het is onvoorstelbaar dat Israël de leiding van de Tempelberg in handen heeft gelegd van de racistische islamitische Waqf en zelfs meewerkt hun eigen mensen te arresteren. Bezoekende Joden en christenen worden door moslims in de gaten gehouden dat ze niet stiekem zitten te bidden. Blinde politici die dit allemaal laten gebeuren. Niet de moslims vallen onder de beperkingen, maar de Joden, nota bene op hun eigen Tempelberg.

Het Hooggerechtshof heeft, verwijzend naar Israëlische wetten die vrijheid van godsdienst garanderen, het recht bevestigt van Joden om te bidden op de Tempelberg. Desondanks blijft het hof echter de politie toestaan elke Joodse geloofsuiting te stoppen wanneer deze denkt dat bepaalde acties ‘de vrede kunnen verstoren’. Iedere Joodse bezoeker aan de Tempelberg wordt op de voet gevolgd door islamitische bewakers, die de Israëlische politie onmiddellijk om actie vragen bij zelfs maar een hint dat Joodse bezoekers zouden bidden. Uit angst voor een explosie van moslimgeweld speelt de Israëlische politie plichtsgetrouw mee, waardoor herhaaldelijk de kritiek klinkt, dat Israël feitelijk de controle over de Tempelberg heeft verloren.

Wees de eerste die reageert op "Zal de Derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 2)"

Geef een reactie