Evolutietheorie

Oorsprong mens onderzocht

De vraag naar de oorsprong van de mens is een van de meest fundamentele levensvragen. Het Darwinisme stelt dat de mens toevallig en zonder reden is geëvalueerd vanuit apen. Andere stellen alternatieve scenario’s voor. Emeritus…


Zuivere wetenschap sluit God niet uit

In de moderne wetenschap is atheïsme en Darwinisme heersend geworden. Geloof in de Bijbelse God wordt onwetenschappelijk geacht. Wetenschap hoort inderdaad onbevangen, niet-vooringenomen en objectief te worden bedreven. Maar zijn atheïsme en Darwinisme, als ideologische…


Modern-christelijke scheppingsvisie bestreden

De schepping is mooi en gruwelijk tegelijk. Gelovigen mens worstelen daar al eeuwen mee. Wetenschappelijke kennis over de schepping maakt die worsteling alleen maar moeilijker. In het boek ‘Pal voor Gods heilige schepping’ wordt de…