‘Tweede Kamer negeert aangenomen pro-Israel motie’

Rembrandt

Wellicht herinnert u het zich nog dat de Tweede Kamer ongeveer een maand geleden een motie van PVV, SGP en FvD aannam, waarin werd gesteld ‘dat Nederland stelling zou nemen tegen VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israel, en, zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen.’

De motie was ondertekend door Wilders, Van der Staaij en Baudet en werd bij de stemming ook gesteund door het CDA, de VVD, D’66, 50Plus en de CU.

De afgelopen weken wezen uit dat onze regering zich niet houdt aan deze motie. Nederland stemde verschillende keren tegen Israel of onthield zich van stemming, maar nam tot op heden geen stelling tegen de resoluties die tegen Israel werden ingediend en aangenomen.
Op 10 november stemden onze VN-ambtenaren acht keer voor, één keer blanco en nul keer tegen anti-Israel resoluties. Afgelopen donderdag werden maar liefst weer zes anti-Israelresoluties aangenomen. Hoe Nederland bij al deze zes resoluties heeft gestemd, kon ik niet achterhalen, maar bij de tegenstemmers werd Nederland niet genoemd. Helaas, helaas…

Verenigde Naties

The Jerusalem Post meldde over de stemming van afgelopen donderdag: ‘De Algemene Vergadering van de VN stemde met 151 tegen 6 om de banden van Israel met Jeruzalem te verwerpen, als onderdeel van zes anti-Israelresoluties die donderdag werden goedgekeurd. De zes die tegen stemden, waren: Israel, de Verenigde Staten, Canada, de Marshall-eilanden, Micronesië en Naura. Negen landen onthielden zich van stemming: Australië, Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, Honduras, Panama, Papoea Nieuw Guinea, Paraguay, Zuid-Soedan en Togo. Alle EU-lidstaten stemden tegen Israel.
De resolutie over Jeruzalem verklaarde dat elke actie door Israel, de bezettende macht, om zijn wetten, jurisdictie en bestuur op te leggen aan de heilige stad Jeruzalem, illegaal is en daarom nietig en ongeldig.’

Ik vind het buitengewoon schokkend dat ook ons land deze resolutie steunde en Israel als bezetter van Jeruzalem beschouwt. Israel heeft juist onze steun nodig! Wie Israel zegent, zal worden gezegend. Ik hoop dat Wilders, Van der Staaij en Baudet, de indieners van de door de Tweede Kamer aangenomen motie, snel uitleg eisen van de regering over deze opstelling, die haaks staat op de inhoud van de motie.

1 reactieop"‘Tweede Kamer negeert aangenomen pro-Israel motie’"

 1. Wee Nederland!

  Het is beter tot de Eeuwige toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.
  Het is beter tot de Eeuwige toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen.

  Doch wil ik een ieder die dit leest wijzen op volgende gebed uit de Siddoer (Dasberg 5e druk 2000, aangepast):

  Ochtendgebed voor Sjabbat en Jom Tow.

  Gebed voor de Regering
  Gebaseerd op het vers uit Jeremia 29,7:”Bevorder de vrede van de stad waarheen ik jullie zal verbannen en bid voor haar.”

  Die koningen hulp verleent en regeringsbevoegdheid aan vorsten, wiens koningschap er voor altijd is, die Zijn dienaar David van het gevaarlijke zwaard bevrijdde, die een weg in de zee en een pad in onstuimig water baande, Hij zal zegenen en behoeden, bewaren en steunen, groot en verheven doen zijn

  het Hoofd van de regering, Zijn Majesteit Koning Willem-Alexander
  H.K.H. Koningin Maxima
  H.K.H. de troonopvolgster
  de overige koninklijke kinderen
  H.K.H. de Konings-moeder, prinses Beatrix
  en heel het koninklijk huis.

  Moge de Koning aller koningen in Zijn barmhartigheid hen een leven schenken, waarin Hij hen zal behoeden en beschermen tegen alle ellende, verdriet en tegenslag, moge Hij alle moeilijkheden die van buitenaf door tegenstanders mochten komen voor hen tot een gunstige oplossing brengen.

  Moge de Koning aller koningen hen, hun adviseurs en hun ministers van een oprechte, rechtvaardige en goede gezindheid tegenover ons en tegenover heel Israël doen zijn. Moge in hun en in onze dagen Jehoeda de goddelijke hulp ontvangen, zodat Israël veilig kan wonen en moge van Tsion de verlosser komen, zo moge het Uw wil zijn. Zeggen wij hierop:

  AMEN.

Geef een reactie