Update Midden-Oosten: interview met de advocaat van verguisde christen Asia Bibi

Foto: Levi Zoutendijk

Opmerkelijk nieuws van de afgelopen week in Israël en het Midden-Oosten.

Het was een bijzondere ontmoeting, afgelopen donderdag, met Saif-ul-Malook, de advocaat van Asia Bibi. ’s Morgens haalde ik hem op, op een veilige verblijfplaats. Ik zie een vriendelijke man, 63 jaar oud en bedank hem voor zijn inzet de afgelopen jaren voor Asia Bibi. Een glimlach verschijnt op zijn gezicht. ‘Dank u, dank u. Deze vrijspraak was het grootste, het beste nieuws uit mijn leven.’

‘Of Asia Bibi Pakistan al heeft verlaten? Nee, maar ze is wel op een veilige plaats, waar ze wordt bewaakt door de politie en door het leger. Ik heb de Nederlandse regering opgeroepen haar en haar gezin opvang in Nederland te bieden. Laat Nederland het initiatief nemen, voorop lopen en de held, de kampioen mensenrechten zijn.’

Terwijl we op het punt staan te gaan lunchen komt het bericht binnen dat minister Blok van Buitenlandse Zaken Malook een tijdelijk verblijf aanbiedt voor drie maanden. Dat is in het kader van het zogenoemde Shelter City-programma, wat bestemd is voor verdedigers van de mensenrechten, die onder politieke druk staan en worden bedreigd met fysiek geweld of erger.

Malook reageert blij verrast en hoopt dat hij hier voorgoed mag blijven, zodat zijn vrouw en jongste dochter, die ook bedreigd worden, eveneens naar Nederland kunnen komen.

Mijn wekelijkse Midden-Oosten update gaat deze week voor één keer helemaal over de zaak van de 53-jarige Asia Bibi en over haar advocaat. Zij is het gezicht geworden van alle vervolgde christenen, wereldwijd.

Gevlucht uit Pakistan

De Pakistaanse topadvocaat Saif-ul-Malook moest eind vorige week halsoverkop zijn vaderland verlaten. Hij had niet eens de gelegenheid zijn koffer nog te pakken. Woedende moslims wilden hem doden, omdat hij zich had ingezet voor een christen en haar had vrij gekregen. Na Asia Bibi stond hij nu op nummer 2 van de dodenlijst. Het liefst was hij in zijn vaderland gebleven tot Asia Bibi veilig het land had verlaten, maar het was te gevaarlijk om nog langer te blijven.

Bij aankomst op Schiphol afgelopen zaterdagavond had hij alleen een plastic tasje bij zich, met zijn scheergerei. Jan Dirk van Nifterik, de directeur van HVC (Hulp Vervolgde Christenen) en Europarlementariër Peter van Dalen voor de CU/SGP, stonden hem daar op te wachten. Op Schiphol moesten ze eerst kleding voor hem kopen.

De 63-jarige Malook is dankbaar nu in Nederland te zijn. Zo’n 38 jaar geleden was hij ook al even hier, maar toen op doorreis. Terug naar Pakistan kan hij niet, de kans is groot dat hij dan zal worden gedood. In Pakistan werd zijn huis al een paar jaar beschermd door gewapende beveiligers.

Zijn toekomst is onzeker, met gevaren en bedreigingen. Mag hij definitief in Nederland blijven, mogen zijn vrouw en jongste dochter hier ook komen? Dat zou hij nu het liefste willen.

Moslim verdedigt christen

Bijzonder is dat advocaat Malook, die moslim is, de christen Asia Bibi heeft bijgestaan en verdedigd. Waarom, hij wist toch vooraf dat de consequenties bij vrijspraak voor hem fors zouden zijn? ‘Zeker,’ reageert hij, ‘maar in mijn werk kijk ik niet naar de religie van iemand. En die vrouw was arm en had een zwakke positie omdat ze christen is. Een kennis van haar, een christen, vroeg mij of ik haar wilde verdedigen. Dat was in 2014/2015. Ze had een goede zaak, dat wilde ik zeker doen. Zij stond in haar recht, ze was absoluut onterecht ter dood veroordeeld.’

‘Het was een zware opgave om haar vrij te krijgen,’ vertelt de advocaat. Meer dan drie jaar heb ik mijn uiterste best gedaan. Je zou haar zaak kunnen vergelijken met een dood iemand, die tot leven moest worden gewekt.’

Stichting HVC betaalde de afgelopen jaren de advocaatkosten en zorgde ook voor het levensonderhoud van Asia’s man en kinderen. HVC zorgt nu ook voor een veilig onderdak voor de advocaat, in nauw overleg met de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Journalisten staan voor hem in de rij, uit binnen- en buitenland. Laten we bidden dat ook dat helpt. Hoe meer bekendheid deze zaak wereldwijd krijgt, hoe groter de druk wordt op de Pakistaanse regering om Asia Bibi het land te laten verlaten.

Een sterk geloof

Kort voor de uitspraak van het Hooggerechtshof, op 10 oktober jl., bezocht de advocaat Asia Bibi nog. Het viel hem direct op dat ze zo opgewekt was. Ze vertelde dat ze pas had gedroomd dat de gevangenisdeuren voor haar open zouden gaan en dat God haar bescherming zou bieden. Het is een wonder dat ze is vrijgesproken door het Hooggerechtshof, mede door de gebeden van zoveel christenen. Het raakte mij tijdens mijn bezoek aan haar ook dat ze zo’n sterk geloof heeft. Nooit heb ik zo’n krachtige vrouw gezien, zeker als je bedenkt dat één van haar beide dochters ook nog gehandicapt is.’

Volgens Malook moet Asia zo snel mogelijk weg uit Pakistan. ‘Er is een fatwa over haar uitgesproken. Zodra ze één stap op straat zet, wordt ze gedood, 100 procent zeker.’

Indrukwekkende dank- en gebedsdienst

Afgelopen donderdagavond organiseerde HVC een dank- en gebedsdienst in de Grote Kerk van Vianen, met honderden aanwezigen. Met elkaar mochten we de Heere danken voor de vrijspraak van Asia Bibi en bidden voor een veilig vertrek uit Pakistan. De dank van de aanwezigen voor de inzet van Malook is groot: Hij krijgt een uitbundig applaus.

Uit handen van Van Nifterik ontvangt hij als ‘dank’ het boek ‘The Case for Christ’ en de eerste HVC-Award. In dit boek beschrijft Lee Strobel zijn eigen zoektocht, hoe hij van atheïst christen werd. De HVC-Award 2018 – Serving in Persecution ontving hij voor zijn bijzondere en succesvolle inspanningen om Asia Bibi uit de dodencel te krijgen. Deze Award zal voortaan elk jaar worden uitgereikt aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de vervolgde kerk.

Europarlementariër Peter van Dalen noemt in de samenkomst in Vianen advocaat Malook – die hij enkele keren in India heeft ontmoet en hem zijn vriend noemt – een mensenrechtenheld. ‘Door Asia Bibi te verdedigen, bracht hij zijn leven en zijn loopbaan in gevaar. En toch deed hij het!’

Zijn pleitnota, die Van Dalen een ‘geweldig stuk werk’ noemt, overtuigde de rechters, die de dappere beslissing namen Asia Bibi vrijspraak te verlenen.
Mede op verzoek van Van Dalen houdt het Europees Parlement aanstaande week een debat over Asia Bibi en over de situatie van de christenen in Pakistan.

SGP-fractieleider Kees van der Staaij merkt op dat wat hem betreft Asia Bibi en haar man en beide dochters van harte welkom zijn in Nederland. ‘En de procedure om haar asiel te verlenen kan heel snel gaan.’ Hij noemt Bibi een symbool van verwachting en verlossing.

Na afloop van de dienst reageert Malook: ‘Het was voor mij een nieuwe ervaring om vanavond zoveel christenen bij elkaar te zien.’

Andere Asia’s…

Ook de projectleider van HVC in Pakistan is deze avond aanwezig. Ik had hem al eerder ontmoet, in het hotel waar Malook verbleef. Deze Saïd C., een christen, vertelt over de moeilijke situatie van christenen in Pakistan. Hij noemt voorbeelden van andere ‘Asia’s’, die ook gevangen zitten op beschuldiging van blasfemie (lastering van profeet Mohammed). Voor één van hen zet Malook zich ook in om hem vrij te krijgen.

‘Anderen krijgen tweederangs baantjes omdat ze christen zijn,’ vertelt Saïd. ‘Ze krijgen te maken met geweld en andere narigheid. We zetten ons voor hen in, geven praktisch hulp en roepen de wereld op voor hen te bidden en druk uit te oefenen op Pakistan om te zorgen voor betere omstandigheden voor christenen.’

Cheena

Als Asia Bibi inderdaad naar Nederland komt, is ze niet de eerste Pakistaanse christen die hier asiel aanvraagt. Eén van hen is Cheena (schuilnaam). Zij was niet langer veilig in Pakistan, en vluchtte in 2009 naar Nederland. ‘Op een dag werd bij een dorp bij mij in de buurt, waar voornamelijk christenen woonden, gevochten en de huizen werden in brand gestoken door een fundamentalistische groep, waarbij doden vielen,’ vertelde ze in het tv-programma ‘Nieuwsuur’.

Met leden van haar kerk probeerde Cheena de slachtoffers te helpen. ‘Toen kreeg ik telefoontjes en berichten van moslimfundamentalisten dat ik daarmee moest stoppen. Zo niet, dan zouden ze mij aandoen wat ze de mensen in het dorp hadden aangedaan. Denk aan verkrachten of vermoorden.’

De dreigementen werden zo ernstig, dat haar vader, haar broer en de kerk haar adviseerden het land te verlaten. Zo kwam ze naar Nederland. Na vijf jaar werd haar asiel verleend. De politie belt haar geregeld om te controleren hoe het met haar gaat en of ze zich nog steeds veilig voelt.

Ze voelt zich verbonden met Asia Bibi. Toen Cheena Pakistan ontvluchtte, werd Asia opgepakt. ‘Het is pijnlijk dat ze negen jaar gevangen heeft gezeten. Ik bid veel voor haar, dat God haar zal helpen en dat ze vrij kan zijn en een normaal leven kan leiden.’
Graag zou Cheena ooit weer teruggaan naar Pakistan, maar dat is nu onmogelijk. ‘Op dit moment is het er te onrustig. Het is pijnlijk, ik mis mijn familie. Gelukkig heb ik hier vrienden in de kerk en word ik opgenomen in enkele families. Ze zien mij als hun familie, daar ben ik heel dankbaar voor.

Ik bid dat God vrede brengt in mijn land. Niet alleen voor de christenen, maar ook voor de moslims. Ik bid dat God hen helpt hun ogen te openen en de waarheid te zien.’

200 miljoen

Asia Bibi is het gezicht geworden van de wereldwijde vervolging van christenen, in zoveel andere landen. In totaal hebben 200 miljoen christenen te maken met vervolging. We mogen hen niet vergeten, maar moeten ons voor hen blijven inzetten, in onze gebeden, maar ook heel praktisch.

Dringend vraag ik u te blijven bidden voor Asia Bibi, voor haar man en beide dochters, dat ze spoedig Pakistan zullen mogen verlaten en elders – misschien wel in Nederland – een veilig onderdak zullen ontvangen. En bidt u ook voor Saif-ul-Malook, dat ook zijn vrouw en jongste dochter hier mogen komen en dat ze hier mogen blijven. En ik bid ook dat Gods Geest in hem zal werken, dat de Heere de contacten zegent die hij nu in Nederland heeft met christenen en dat hij de Heere Jezus zal leren kennen.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten.

Wees de eerste die reageert op "Update Midden-Oosten: interview met de advocaat van verguisde christen Asia Bibi"

Geef een reactie