Vanuit Shomron: een Bar Mitswefeest maar ook treurig nieuws

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Vanuit Shomron geeft elke week een idee van het leven in het bijbelse hartland van Israël.

Ditmaal een Vanuit Shomron van mij, Karen. Normaal gesproken doe ik alleen de Parasha en heel af en toe schrijf ik verder weleens een stukje, maar Yair is hier toch de nieuwsman. Echter, hij is nu in Nederland om onder andere les te geven in Katwijk dit weekend. Ik ben natuurlijk helemaaal niet jaloers of zoiets, nee hoor!

Maar goed, ik bewaak het fort hier en zal zelf de familie van een ander Nederlandse gezin hier ontvangen voor een aantal dagen, omdat hun zoon dit weekend dertien jaar wordt en dus zijn Bar Mitswefeest zal vieren. En geloof maar, dat is een heel groot gebeuren hier in Israel, waarbij doorgaans alle familie en vrienden plus de gehele klas van de jarige worden uitgenodigd om naar de synagoge te komen voor de dienst en daarna voor een grote maaltijd en een feest dat tot in de kleine uurtjes door kan gaan. In zo’n Bar Mitswedienst leest de jarige een stuk in het Hebreeuws uit de Torah.

Het betreft deze week het stuk uit de tijd van de geboorte, dus hij zal de Parasha van zijn Bijbelse geboortedatum voorlezen, wij wensen hem succes en heel veel plezier dit weekend, Gods zegen over zijn leven, mazal tobh!

Aanslag

Heel slecht nieuws heb ik helaas ook te melden. Dagenlang hebben we intensief gebeden voor het leven van een prematuur kindje. In Ofra, gelegen tussen Shilo en Bethel, werd vanuit een auto geschoten op een groep mensen, zomaar rucksichloss en daarbij werd een orthodox jong echtpaar meermaals geraakt. De vrouw was zeven maanden in verwachting. Haar man, die zelf ook geraakt werd, beschermde haar met zijn eigen lichaam en werd daardoor ook meermaals in het onderlichaam geraakt.

De vrouw was er ernstig aan toe en bij aankomst in het ziekenhuis werd besloten om met een keizersnede het kindje te verwijderen en verder op te vangen in de couveuse. De moeder kwam na een dag bij uit haar coma en bleef stabiel, maar met het kindje was het zeer kritiek en eergistermiddag overleed hij. Wij zijn er kapot van.

We bidden elke dag voor de veiligheid van dit land en dit volk en wij realiseren ons dat vijandelijkheden naar dit volk toe, ten diepste vijandelijkheden naar de God van dit volk toe zijn, zoals Asaf in Psalm 83:3 hartstochtelijk uitbidt:”Uw vijanden
maken getier en Uw haters steken de kopop.” Zo is het ook en zo moeten wij dat zien, deze Psalm en nog veel meer Psalmen zijn profetisch en gaan ook en vooral over deze tijd.

Vrede

Wij bidden dagelijks voor de vrede van Jeruzalem en voor vrede aan de grenzen en ook in de buurten waar wij zelf wonen; de zogenoemde ‘Palestijnse Gebieden.’ Maar dit is dus niet genoeg en we moeten met elkaar, met iedereen die Israel lief heeft  bidden, God geen rust gunnen totdat de gerechtigheid van Jeruzalem voortkomt als een glans en haar heil als een fakkel die brandt (Jesaja 62:1). God Zelf vraagt van ons dat we Hem geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem gesteld zal hebben tot een lof
op aarde (Jesaja 62:6,7) Deze teksten zijn zo belangrijk in juist deze tijd van vijandelijkheden, die ten diepste tegen Hemzelf gericht zijn. Wij hoeven dat als gelovigen niet te pikken. Ik roep u allen op om echt dagelijks te bidden, liefst meermaals, voor de vrede en veiligheid hier omdat God Zelf dat van ons vraagt.

Wij als gelovigen uit de heidenen zijn degenen die Hem mogen doen gedenken, als Zijn secretaresse, het staat er in Jesaja 62:6b. Waarom zou dit niet op ons allemaal slaan?

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten in 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël, waar ze in het bijbelse hartland van Judea en Samaria wonen. 

Wees de eerste die reageert op "Vanuit Shomron: een Bar Mitswefeest maar ook treurig nieuws"

Geef een reactie