Vanuit Shomron: herdenking van de Kristallnacht 80 jaar geleden

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Vanuit Shomron geeft elke week een idee van het leven in het bijbelse hartland van Israël.

Deze vrijdagnacht, van 9 op 10 november, herdenken we de Kristallnacht van 80 jaar geleden. Opgehitst door haatprediking liet de politie Duitse burgers die nacht in 1938 hun gang gaan toen zij synagoges in brand staken, Joden uit hun huizen sleurden,
doodden en vooral erg veel winkels aan gruzelementen sloegen.

Afgelopen weekend gaf ik Hebreeuwse les in Beieren, in de stad Memmingen. Van het Joodse leven daar was niets meer te herkennen behalve dan de omlijning van de synagoge van toen en een gedenkplaat met de namen van de weggevoerde, vermoorde Joden uit Memmingen. Bijzonder om daar nu les te geven over de diepgang en rijkdom van de wonderlijke Hebreeuwse Taal. De Taal van Adonai Die Zelf immers Taal en Woord is; de taal van de profeten van Israel en Jehoshua van Nazareth; de Taal die het Joodse volk zorgvuldig mocht bewaren voor ons allemaal, door alle verdrukkingen en vervolgingen heen. Baruch haShem, geprezen zij de Naam, dat het volk er nog is en dat wij als Studiehuis ook in Duitsland uitleg mogen geven over wat er in de grondtekst geschreven staat.

Het was wederom ‘sehr gut!’. Volgend jaar staan er daar opnieuw enige nieuwe cursussen en seminars gepland.

Graf van Jozef

Israel gaf de Palestijnse Autoriteit na de Oslo-akkoorden van 1993 het bestuur over het graf van Jozef. Maar ongeveer éénmaal per maand mogen Joden van Arabieren en in overleg met de IDF het door vader Jakob gekochte graf voor zijn zoon in Sichem/Nablus bezoeken. Alleen onder zware beveiliging van de IDF kan dat, want Nablus is zeer vijandig naar Joden. De bezoeken vinden voornamelijk in de avond plaats.

Afgelopen dinsdag schoten terroristen op de IDF, die de bezoekers moesten beschermen. Ook smeten Palestijnen met handgranaten naar de soldaten.

Nieuwe maand

Het is vandaag weer Rosh Chodesh, nieuwe maand. We tellen de negende maand. Over 25 dagen vieren we alweer Chanukah, het Tempelvernieuwingsfeest zoals dat in Johannes 10:22 genoemd wordt.

22 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.
23 En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten in 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël, waar ze in het bijbelse hartland van Judea en Samaria wonen. 

Wees de eerste die reageert op "Vanuit Shomron: herdenking van de Kristallnacht 80 jaar geleden"

Geef een reactie