Verbondenheid tussen gelovigen uit de heidenvolken en Israëlische gelovigen

Foto: Levi Zoutendijk

Begin deze maand vond in Singapore een bijzondere conferentie plaats: een ontmoeting van christelijke leiders uit Singapore en uit Israel.
De speciale band tussen Israel en Singapore dateert al uit 1965. Het Israëlische leger trainde toen het Singaporese leger, nadat het land zelfstandig was geworden. Sindsdien bestaan er sterke banden tussen universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven uit beide landen.

Maar de band tussen gelovigen in Christus uit beide landen moest nog groeien. Dit was het doel van de ‘All Israel Conference’, die als doel had bruggen te bouwen tussen de Messiasbelijdende leiders uit Israel en het Lichaam van Christus in Singapore.
De eerste conferentie vond vorig jaar mei plaats, enkele weken geleden was de tweede conferentie. ‘We mochten voor elkaar tot zegen zijn,’ aldus voorganger Meno Kalisher van de gemeente Jerusalem Assembly in Jeruzalem. ‘Het is zo bemoedigend om te horen dat de Singaporese christenen voor ons bidden en met ons willen samenwerken.’

Ongeveer 200 christelijke leiders uit Singapore waren aanwezig. De Israëlische delegatie bestond uit Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden. ‘God heeft ons gelovigen uit de heidenen de gelegenheid gegeven om enkele jaren van ons leven de Israëlische gelovigen te dienen en ook financieel te ondersteunen,’ merkt Winnie-Joy Chan uit Singapore op. En David Shaw vult aan: ‘Het gaat om het doorgeven van het Evangelie.’
Gillian Hu, eveneens delegatielid uit Singapore, stelt: ‘Ik voel me nu veel meer verbonden met onze medegelovigen in Israel. We weten ons meer verantwoordelijk om het Lichaam van de Messias in Israel te steunen. Misschien kunnen we hen ook wel steunen met vrijwilligers.’ (Bron: Allisrael.com en Kehila News)

Toen ik dit bericht las, dacht ik: wat zou het mooi zijn als er meer contacten komen wereldwijd tussen gelovigen uit Israel en gelovigen uit de volken. En die contacten zijn er al, ook in Nederland, maar zulke conferenties, waar relaties kunnen ontstaan tussen kerken, gemeenten en christelijke organisaties, kunnen zo zegenrijk zijn. Ik weet dat uit ervaring. Ook zo kan Israel tot een zegen voor de wereld zijn en wij, gelovigen uit de heidenvolken, mogen voor hen bidden, hen dienen en van hen leren, zoals zij ook van ons leren.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   26-08-2019
Auteur:   Dirk van Genderen
Website: https://www.dirkvangenderen.nl/

– – – – –

 

Wees de eerste die reageert op "Verbondenheid tussen gelovigen uit de heidenvolken en Israëlische gelovigen"

Geef een reactie